Kinesiologie
Bewustzijn
Brein

Invisible

 

Integratie of chaos / rigiditeit

Chaos en rigiditeit

 

Psychische gezondheid kenmerkt zich door een stromende rivier van integratie, die kan vastlopen op de oevers van chaos en rigiditeit. Bij chaos ligt alles te veel uiteen zonder samenhang, bij rigiditeit wordt alles te krampachtig bijeen gehouden of juist onderscheiden. De meeste vormen van psychopathologie zijn op dit continuüm van chaos en rigiditeit te plaatsen. Het is belangrijk om de verschillende vormen van integratie in de Mind  te bevorderen om psychisch gezond te blijven. Daniel Siegel spreekt dan ook over het belang van een healthy mind platter , een psychische voedselschijf om onze gezondheid te bevorderen. Het is belangrijk dat je tijd besteed aan slaap, fysieke bewegen, je ergens op focussen, naar binnen gekeerd zijn, ontspannen, spelen en contact hebben met anderen en dat daar een evenwicht in is.

 

 

The Health Mind PlatterMeer uitleg over health mind platters in het Nederlands.

Ook onderscheid Siegel een aantal vormen van integratie die je daardoor en op andere manieren bewust kunt bevorderen. Om deze integratie tot zijn recht te laten komen is onze middelste prefrontale cortex, die zich direct achter ons ogen en voorhoofd bevindt, fundamenteel. Dit is de direct door een mindful bestaan aan te spreken zetel voor lichaamsregulatie, afgestemde communicatie, emotionele balans, flexibiliteit , angstuitdoving, empathie, inzicht, intuïtie en moreel besef.

Uit: https://www.zielsbelang.nl/over-interpersoonlijke-neurobiologie/

Opleiding: https://www.zielsbelang.nl/onderwijs-opleiding/jaaropleiding-traumaopstellingen-rituelen-en-zelfontmoetingen-naar-franz-ruppert-2/

 

 

The window of tolerance

 

Window of tolerance1Later werd de rivier van chaos en rigiditeit ook wel ‘the window of tolerance’ genoemd of ‘het venster van verduren’.

 

Als je 'verblijft' in je 'window of tolerance' dan kun je de dingen die minder leuk zijn goed opvangen. Er is dan een balans tussen het sympathisch en para-sympathisch zenuwstelsel. Op het moment dat de stress aanhoudt en je onvoldoende herstel hebt, dan blijft het sympathische systeem actief met alle gevolgen van dien.
Omdat dit niet volledig onder onze bewuste controle valt, is het goed om er af en toe gerichte aandacht op te leggen: Waar zit ik in dit venster en wat heb ik nodig om te herstellen of juist om in actie te komen? Want je kunt zowel eronder uit piepen als erboven uit schieten. En beide zijn niet fijn om langdurig in te verblijven.
Stress is een gemakkelijk woord, maar wel de veroorzaker van deze uitschieters. Hoe kunnen we het venster een beetje oprekken?

Uit: https://www.facebook.com/ingeburgerhof/posts/824755481028872 met een leuke video die je ook vindt op: https://www.youtube.com/watch?v=X3y3yRqjfFI Hieruit heb ik onderstaande afbeeldingen gehaald ter verduidelijking. Ze zijn er niet tegelijk 😉

 

De Antroposofie kijkt naar het hele wezen als een geheel.

 

Vanuit een andere kijk: De Antroposofie kijkt naar het hele wezen als een geheel. Niet alleen naar de symptomen of naar de plek waar er iets mis is. Het wezen kan in 3 of 4 verdeeld worden.
3 ledigheid; Denken – Voelen – Willen/doen
4 ledigheid: Fysiek lichaam – Etherisch lichaam (energie/systemen) – Astraal lichaam – Het “Ik”

 

Vanuit de 3 ledigheid kunnen we er hetzelfde naar kijken. Wat we vaak zien na trauma is dat een persoon een heel zwakke of afwezig gevoel heeft. Emotioneel afgevlakt. Dit betekend dat ze, omdat het trauma emotioneel te pijnlijk was, zich hebben afgesloten van hen gevoel. Zodat ze zoiets nooit meer hoeven te voelen of bewust meemaken. Het wordt dissociatie genoemd, omdat je letterlijk dissocieert van je fysieke lichaam.

 

Het tegenover gestelde is ook mogelijk. Dat door het trauma het gevoel juist overprikkeld is geworden. En dat nu in elke simpele of onbedreigende situatie het gevoel een te sterk signaal afgeeft van gevaar, stress of andere gevoelens. Bij hele kleine triggers kunnen ze uitbarsten in woede of agressie en reageren te emotioneel op iets dat heel gewoon lijkt. (Dit zou je ook versmelting kunnen noemen. Daar kom ik straks op terug)

 

Dit is waarom in traumatherapie vaak wordt gewerkt aan het weer terugbrengen naar de connectie met het lichaam, gevoelens en emoties. Alle 4 delen weer bij elkaar brengen tot een gezond geheel. Goede interventies zijn oefeningen over bewustzijn, gevoelens, emoties, lichamelijk, sensaties, het uitdrukken van emoties met het lichaam of gezicht etc.

Uit: http://www.leafbehind.com/blog/2015/11/01/anthroposophy-trauma-nog-leeg/

 

Bewustzijnscoaching kijkt er naar vanuit aanwezigheid


Uit: http://www.elenchis.nl/assets/data/artikelen/Driekwaliteiten.pdf blz 2 is onderstaande:

 

Niets is dus vast; er is niets dat eeuwig blijft, zelfs onze gedachten niet. Dit wordt ook wel de ‘wet van de vergankelijkheid’ genoemd. Dit houdt in dat alles in de wereld van de vormen vergankelijk is. De wereld van de vormen is een manifestatie van het bestaan die voortdurend verandert en dat kan aanvoelen als chaos. Of je hart schrikt en trekt zich terug, en daarmee trek je bepaalde kwaliteiten terug, zoals we eerder zagen. Het ondergaan van al die veranderingen kan niet zonder het ervaren van een bepaalde leegte en ruimte in jezelf. Door het toelaten van leegte en ruimte voorkom je dat je jezelf in de vormen verliest, dat je jezelf kwijt raakt.

 

Prettige en pijnlijke dingen zullen elkaar altijd afwisselen. De wet van vergankelijkheid vraagt van ons dat als we ons lijden willen verminderen en we onze frustratietolerantie willen verhogen, we ons open blijven stellen voor dat wat we niet kennen en dat we de veranderingen die zich aan ons voltrekken (gelijk)moedig ondergaan. Wijsheid vraagt van ons dat we de beelden over hoe iets hoort te zijn, opgeven en dat we vrede sluiten met de dingen zoals ze zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het proces begint met waarnemen wat er gebeurt en erkennen wat waar is om vervolgens dieper in jezelf te zakken.

 

Onze aanwezigheid is blijvend, tezamen met ons bewustzijn, dat kan waarnemen wat de inhoud van onze ervaringen is. Het is voedend om te rusten in die diepe aanwezigheid, wetend dat er iets is om aan vast te houden. We kunnen contact houden met deze diepe grond van aanwezigheid, ongeacht wat we doen en wat ons overkomt.

 

In het document van Elenchis staan drie kwaliteiten die maken dat we kunnen rusten in aanwezigheid.

 

Letterlijk zien hoe je samen het venster waarin je leeft een beetje op kunt rekken en hoe je samen elkaars vensters in de gaten kunt houden. Dit geldt niet alleen voor kinderen!

Window of tolerance

 

Vanuit de kinesiologie wordt de energie in beweging gebracht

 

Vanuit de kinesiologie wordt de energie die ervoor zorgt dat je een beperkend venster hebt in beweging gebracht. Zodat je weer de vrije keuze hebt om te bewegen zoals jij dat prettig vindt en je je venster daarin mee kunt laten bewegen. Die beperking van het venster heeft je ooit gediend. Vaak zijn dit gedachten, emoties, gevoelens, …

 

Tijdens een kinesiologie sessie werk je aan wat je ‘wél wilt’ door te luisteren naar het bewuste én onbewuste wat je lichaam aangeeft.

 

Je hele verhaal wordt meegenomen in alle gevoelens, emoties en gedachten die je daaromtrent hebt. Ook alle overtuigingen die ervoor zorgen dat je ‘dat wat je wél wilt’ niet bereikt, worden meegenomen. Daarnaast wordt er gekeken naar herinneringen van welzijn, om ook die gevoelens, gedachten en emoties zo compleet mogelijk mee te nemen.

 

De energie die vast is komen te zitten in alle gedachten, gevoelens en emoties wordt benadert en je lichaam wordt daarop geattendeerd. Wanneer het voor jouw veilig is en je het niet langer nodig hebt om die gedachten, gevoelens en emoties te behouden, zal je lichaam die energie weer vrij geven.

 

Die energie wordt vrij gegeven om dat wat je wél wilt gemakkelijker te manifesteren. Zo heeft elk thema zijn eigen energie, maar kunnen verschillende thema’s ook elkaar overlappen. Soms komt er energie vrij waarmee je iets veel groters manifesteert dan je voor ogen had…

 

Kinesiologie is een prachtige methode om de achtergrond van (on)bewuste verstoringen in beeld te brengen, je gezond-zijn te herinneren en het herstel te bevorderen.

Uit: https://www.begripdoorinzicht.nl/info/103-tijdens-een-kinesiologie-sessie-werk-je-aan-wat-je-wel-wilt

 

Stroomt de energie vrij door jouw lichaam en gaan jouw gedachten en gevoelens dezelfde kant op?

Harten

Als we niet luisteren naar ons lichaam, luisteren we vooral naar ons hoofd. Houden we ons vooral bezig met de toekomst en/of met het verleden. Ook zoeken we gemakkelijk de veiligheid buiten ons, bij anderen en laten anderen eerder bepalen wat wij vinden, kiezen of doen. Of we verkrampen en maken onze wereld kleiner om zo te proberen om controle te houden over wat er gebeurt in ons leven.

 

En begrijp me niet verkeerd, het verleden maakt jou tot wie je bent, het moet je alleen niet hinderen in wie je nu wil zijn. En de toekomst zorgt ervoor dat je in actie komt, maar het moet je niet zoveel kopzorgen geven, dat je nu niet meer tot actie kunt komen.

 

Durf jij te luisteren naar je lichaam? Durf jij te vertrouwen op je eigen wijsheid? Want elke verandering, alles wat je op een dag meemaakt, wordt door je lichaam verwerkt, steeds opnieuw zoekend naar een balans, een evenwicht. Als je steeds meer energie verbruikt dan je aan kunt vullen, kunnen er op den duur klachten ontstaan.

 

HOU van jezelf, HOU van je lichaam, luister naar wat het je wil vertellen. En laat als het nodig is een kinesioloog dit vertalen.

 

Zo kun je zelf ervaren wat jouw lichaam weet en helpen om weer te handelen in de richting van welzijn. Je herstelt dus echt zelf het evenwicht. Bewustwording vormt de sleutel tot dit hele proces.

 

Jou lichaamsbewustzijn zorgt ervoor dat het zelfgenezend vermogen van jouw lichaam hersteld wordt. De normale, herstellende fysiologische activiteiten van het lichaam gaan hun werk doen, waardoor het te hoge spanningsniveau op een veilige en geleidelijke manier geneutraliseerd wordt in het lichaam zelf. De energie die ging zitten in het in stand houden van het spanningsniveau is dan weer vrij te gebruiken.

 

Wanneer jij goed luistert naar de signalen, en weet hoe te handelen, kun je veel eerder de stress hanteren en transformeren en krijg je veel minder klachten. Jouw lichaam gaat overal heen waar jij heen gaat. Je lichaam kan alleen maar de eerstvolgende stap maken. De stap daarna is al te ver weg om nu te kunnen worden gemaakt. Wat is de stap die je nu kunt zetten?

Uit: HOU van jezelf, HOU van je lichaam, luister naar wat het je wil vertellen. Video daarover gemaakt door Inge Burgerhof.

 

Het wiel van bewustzijn

 

Wiel Daniel Siegel

Het wiel van bewustzijn zorgt ervoor dat je gaat zien wat de verschillende delen van jou zijn én dat je jezelf terug kunt geleiden naar het midden om vandaaruit je hele zijn te overzien. De drie kwaliteiten van BewustzijnsCoaching helpen je om dit te doen. De video op de site verteld over het wiel, de as en de rand en voert je mbv een meditatie er doorheen.

Uit: https://www.begripdoorinzicht.nl/zelfhulp/bewustzijn/106-het-wiel-van-bewustzijn-video

 

Met een korte oefening

Artikel: Verder kijken dan ‘ongewenst gedrag’

 

 

 

In mijn praktijk werk ik met oa de kinesiologie methoden LEAP en SIPS. Vooral de combinatie is krachtig en doelmatig.

 

Het doel van LEAP® Brein Integratie is de gesynchroniseerde timing van de breinactiviteit te herstellen. Op deze manier brengen we functie weer "on-line” in gebieden, waar het mogelijk verloren is gegaan door stress, of waar het al vanaf het begin af aan nooit heeft bestaan (bv. kinderen met leerproblemen). Dit verlies van breinintegratie en zijn functie kan situationeel zijn, tijdens het uitvoeren van bepaalde functies in specifieke situatie of omstandigheden (bv. bühne vrees); of het kan een continu probleem zijn, zoals bij specifieke leerproblemen.

Correctie van dit verlies van timing van gesynchroniseerde breinfunctie is onze doelstelling bij LEAP. Wanneer de breinintegratie behouden blijft, kunnen we een hoog niveau van prestatie halen; maar wanneer het verloren raakt, worden we ineens disfunctioneel, wat resulteert in verminderde prestatie en toename van stress.

 

Met de SIPS methode kan de hoedanigheid van de letterlijke weerstand in het lichaam, veroorzaakt door stress, geïdentificeerd worden en weer vrij gemaakt worden. De energiestroom van processen en structuren worden hierdoor weer genormaliseerd. Waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam geactiveerd worden.

 

 

Nieuwste artikelen

Het elastiek tussen lichaam en ziel

 


Steeds meer kinderen hebben te maken met een vorm van hooggevoeligheid. Ze zijn kwetsbaar, heel gevoelig voor indrukken vanuit hun omgeving en vaak erg eigenzinnig. Door hun kwetsbaarheid hebben ze veel houvast en controle nodig. Ik benader deze kinderen vanuit het oogpunt: ze zijn los met hun lichaam verbonden, ze leven meer in hun omgeving dan in hun lichaam. Het elastiek tussen hun lichaam en hun ziel is als het ware een beetje uitgerekt. Dat is ook zo bij kinderen met autisme, alleen in een extremere mate. BOEK

 

Hoogsensitiviteit, eigenlijk is 'het enige essentiële kenmerk' daarvan diepgaande verwerking

 

Hoogsensitiviteit, eigenlijk is ‘het enige essentiële kenmerk’ daarvan diepgaande verwerking.

 

Nu is het natuurlijk wel zo dat dat behoorlijk wat consequenties kan hebben. Plus het kan ook nog zijn dat je daarnaast HB bent of dat er regelmatig gezegd wordt dat je ‘toch wat autistisch reageert’.
Wat ik de laatste (17) jaren geleerd heb over HB, autisme en (gaandeweg ook over) HSP én de nascholingsdag over HSP heb ik hieronder neergeschreven. Daarbij staat er per onderwerp een vergelijking/onderscheidt tussen deze drie (HSP-HB-Autisme). Dit voor een beter begrip van allen, niet om meer oordeel te scheppen. Het is nooit zo zwart wit als dat het hier staat.

 

Leefblind 2

 

LEEFBLIND 2 is ook een driedaagse cursus, waarbij we een verdieping van de reis naar binnen maken, die we gestart zijn met LEEFBLIND 1. We gaan dan werken met de fijnere, meer etherische energieën. Je hebt niet alleen een fysiek lichaam, maar ook een energieveld.

 

Metaforisch gaan we kijken naar ons kasteel om de wereld binnenin ons te illustreren. Eerst was het hele kasteel begaanbaar, maar gaandeweg hebben we kamers dicht gedaan en afgesloten.

 

Touch for Health

 

Door stress kunnen energieblokkades ontstaan, die het zelfherstellend vermogen verzwakken. Je lichaam gaat signalen afgeven. Soms luisteren we heel goed en handelen ernaar, soms vergeten we te luisteren en soms luisteren we wel maar begrijpen we niet hoe te handelen.

 

Touch for Health is een methode om energieblokkades op te sporen, er naar te luisteren én te handelen, waardoor het zelfherstellend vermogen de blokkade op kan heffen.
Dat opsporen gebeurt met manuele spiertesten. Die kun je zien als een soort feedbackmechanisme van je lichaam. Ben je er achter waar de blokkades zitten, dan kun je handelen met diverse technieken. De energie gaat stromen en je lichaam spreekt zijn eigen zelfhelend vermogen weer aan.

 

Wees een goudzoeker

 


De geschiedenis van de Gouden Boeddha is een prachtige metafoor voor ons verhaal.
Waar het in het kort op neer komt is dat we denken dat we klei zijn, maar dat iets in ons naar het goud blijft verlangen. Om onze essentie (ons goud) te beschermen tegen pijn in relaties hebben we er een kleilaag rond aangebracht, de persoonlijkheid. Omdat dat onbewust gebeurt (vaak beetje bij beetje en dat begint wanneer we heel jong zijn), weten we later in ons leven niets meer over onze onschuld, onze essentie. Telkens wanneer we gelukkig zijn, weten we dat er meer is dan klei. Het leven geeft ons af en toe een tik en onze eerste reactie is om de klei te versterken. Maar dan krijgen we een tik die een barst veroorzaakt. Het verdriet dat we dan hebben, brengt ons bij ons hart. De reis van de held is begonnen. We gaan op zoek naar ons ware zelf.

 

www.begripdoorinzicht.nl maakt gebruik van cookies voor een optimale beleving van deze site.