Kinesiologie
Bewustzijn
Brein

Invisible

 

Meridianen

 

Hier kun je meer informatie vinden over de 12 hoofdmeridianen zoals we die in de 'Touch for Health' leren kennen en de 8 wondermeridianen uit de '8 extra meridianen'


De oude chinezen zagen de levens energie, die zij Chi noemden, als een energiestroom die zich door het lichaam voortbeweegt langs onzichtbare banen of meridianen. De twaalf belangrijkste meridianen stonden elk in verbinding met een specifiek lichaamsorgaan, waaraan zij hun naam ontleenden. Deze meridianen, die paarsgewijs over (en door) het lichaam lopen zijn, de blaas-, bloedsomloop-, hart-, lever-, galblaas-, long-, maag-, milt-, nier-, dunnedarm-, dikkedarm-meridiaan en een meridiaan, die de drievoudige verwarmer wordt genoemd en in verband staat met de schildklier. Chi wordt via de ingeademde lucht, het voedsel dat men eet en het water dat men drinkt in het lichaam opgenomen. De stroom van de levens energie is ononderbroken en beweegt zich in een bepaalde volgorde langs de meridianen voort, die een gesloten circuit vormen. Dit meridianensysteem is de grondslag van de acupunctuur. In de praktische toepassing daarvan kan een storing in de energiestroom van een bepaalde meridiaan worden geconstateerd en vervolgens gecorrigeerd door op bepaalde punten van de genoemde meridianen punten te masseren. Hierdoor wordt de energiestroom in de betreffende meridiaan weer letterlijk in goede banen geleid, wat een genezend effect heeft op het bij de meridiaan behorend orgaan.

Omdat er geen structuren bekend zijn, die als 'transportwegen' bij de acupunctuur dienen, zijn Westerse artsen gewoonlijk niet geneigd het lichaam te zien als bron en geleider van elektromagnetische energie. Toch moeten we het acupunctuursysteem binnen een dergelijk kader beschouwen. De meridianen zijn de belangrijkste kanalen waarlangs elektromagnetische energie zich door het lichaam voortbeweegt. Wanneer zich in een bepaald deel van het lichaam, en dus van het meridiaansysteem, een tekort aan energie voordoet, zullen de organen die met de desbetreffende meridianen corresponderen, onvoldoende functioneren.

 

Naast de twaalf hoofdmeridianen zijn er nog acht wondermeridianen….

 

De hoofdmeridianen bewaken het verloop van het normale leven. De wondermeridianen krijgen betekenis bij afwijking daarvan. We komen vroeg of laat in onverwachte, onvermoede situaties die van dagelijkse gewoonten afwijken. Die afwijking kan op simpel niveau liggen van bijvoorbeeld in het buitenland op vakantie gaan: ander klimaat, andere voeding. We moeten ons dan aanpassen. Levensomstandigheden kunnen ook ingrijpend veranderen: oorlog, een sterfgeval in de familie, een ernstige ziekte, veranderde werkomstandigheden, met pensioen gaan, werkloos worden. Klachten als: vermoeidheid, je niet lekker in je vel voelen, belasting door stress, klachten die met voortijdige veroudering gepaard gaan. Het gaat bij de wondermeridianen niet zozeer om emoties als wel om de veranderingen in het leven die de emoties veroorzaken. In onze wereld voltrekt zich de ene verandering na de andere. Juist in deze tijd wordt de functie van de wondermeridianen meer dan in andere, rustigere tijden aangesproken.

 

Over het precieze verloop van de wondermeridianen verschilt men door de eeuwen heen van mening. Elke wondermeridiaan bevat punten van verschillende hoofdmeridianen. Daarbij heeft men ervaren dat elke wondermeridiaan een specifiek behandelpunt heeft, die invloed op de werking van de wondermeridiaan heeft. Dat punt noemt dan ook openings- of sleutelpunt.

 

Een ander verschil met hoofdmeridianen is dat wondermeridianen energievelden zijn die zich vóór de groei van organen ontwikkelen: zij functioneren vanaf het moment dat de zaadcel het membraan van de eicel doorboort. De Chinezen zeggen het anders. In plaats van ei- en zaadcel spreekt men respectievelijk van witte en rode jing . Jing bevat de meest materiële vorm van energie en al het erfelijkheidsmateriaal. Het is het basismateriaal van het embryo dat in de onderbuik van de moeder gedijt. Voor de geboorte is jing de bron van energie voor ontwikkeling van embryo en foetus. Jing is de basis voor minder materiële energieën die zich in yin en yang energie onderscheiden. Yange energie is beweeglijk, warm en activeert. Yinne energie bindt samen en houdt bijeen. Elk levend verschijnsel kent groei naar buiten (yang) en waarborgt behoud naar de kern van zich zelf (yin).
Na de geboorte onderhouden energie en bloed de jing, de meest materiële vorm van energie. De hoofdmeridianen voeren energie en bloed naar de organen. Ongebruikte energie keert tijdens de slaap naar de zone van de nieren in het onderlichaam terug en vult de kostbare jing aan, zodat we er lang mee toe kunnen. Vanuit deze zone zet de jing op haar beurt het lichaam aan nieuwe energie te genereren ten behoeve van de hoofdmeridianen die het dagelijks werk doen en ten behoeve van de wondermeridianen, die over de arbeid van de hoofdmeridianen waken en hen in kritieke situaties bijspringen en borg staan voor het levensproces.

 

Functie van de wondermeridianen
De energie van de wondermeridianen werkt vanaf het prille levensbegin, schept het leven en herschept de mens onophoudelijk tijdens zijn leven. Zij reguleren de meer omvangrijke systemen in het menselijk lichaam zoals voortplanting, spijsvertering, circulatie van bloed en energie, terwijl de hoofdmeridianen meer aan specifieke organen zoals lever, hart, milt en andere zijn gekoppeld.
In de therapie gebruikt men wondermeridianen bij dieper liggende, vaak systeemgebonden problemen, die de wortels van het leven raken. Hierbij kun je denken aan problemen in de spijsvertering, hart- en circulatiestoornissen, stoornissen in het zenuwstelsel en andere.
Hoofdmeridianen verwijzen meer naar orgaangebonden problematiek zoals problemen aan dikke en dunne darm, hart, lever, galblaas enzovoort.

 

 

 

Nieuwste artikelen

Het elastiek tussen lichaam en ziel

 


Steeds meer kinderen hebben te maken met een vorm van hooggevoeligheid. Ze zijn kwetsbaar, heel gevoelig voor indrukken vanuit hun omgeving en vaak erg eigenzinnig. Door hun kwetsbaarheid hebben ze veel houvast en controle nodig. Ik benader deze kinderen vanuit het oogpunt: ze zijn los met hun lichaam verbonden, ze leven meer in hun omgeving dan in hun lichaam. Het elastiek tussen hun lichaam en hun ziel is als het ware een beetje uitgerekt. Dat is ook zo bij kinderen met autisme, alleen in een extremere mate. BOEK

 

Hoogsensitiviteit, eigenlijk is 'het enige essentiële kenmerk' daarvan diepgaande verwerking

 

Hoogsensitiviteit, eigenlijk is ‘het enige essentiële kenmerk’ daarvan diepgaande verwerking.

 

Nu is het natuurlijk wel zo dat dat behoorlijk wat consequenties kan hebben. Plus het kan ook nog zijn dat je daarnaast HB bent of dat er regelmatig gezegd wordt dat je ‘toch wat autistisch reageert’.
Wat ik de laatste (17) jaren geleerd heb over HB, autisme en (gaandeweg ook over) HSP én de nascholingsdag over HSP heb ik hieronder neergeschreven. Daarbij staat er per onderwerp een vergelijking/onderscheidt tussen deze drie (HSP-HB-Autisme). Dit voor een beter begrip van allen, niet om meer oordeel te scheppen. Het is nooit zo zwart wit als dat het hier staat.

 

Leefblind 2

 

LEEFBLIND 2 is ook een driedaagse cursus, waarbij we een verdieping van de reis naar binnen maken, die we gestart zijn met LEEFBLIND 1. We gaan dan werken met de fijnere, meer etherische energieën. Je hebt niet alleen een fysiek lichaam, maar ook een energieveld.

 

Metaforisch gaan we kijken naar ons kasteel om de wereld binnenin ons te illustreren. Eerst was het hele kasteel begaanbaar, maar gaandeweg hebben we kamers dicht gedaan en afgesloten.

 

Touch for Health

 

Door stress kunnen energieblokkades ontstaan, die het zelfherstellend vermogen verzwakken. Je lichaam gaat signalen afgeven. Soms luisteren we heel goed en handelen ernaar, soms vergeten we te luisteren en soms luisteren we wel maar begrijpen we niet hoe te handelen.

 

Touch for Health is een methode om energieblokkades op te sporen, er naar te luisteren én te handelen, waardoor het zelfherstellend vermogen de blokkade op kan heffen.
Dat opsporen gebeurt met manuele spiertesten. Die kun je zien als een soort feedbackmechanisme van je lichaam. Ben je er achter waar de blokkades zitten, dan kun je handelen met diverse technieken. De energie gaat stromen en je lichaam spreekt zijn eigen zelfhelend vermogen weer aan.

 

Wees een goudzoeker

 


De geschiedenis van de Gouden Boeddha is een prachtige metafoor voor ons verhaal.
Waar het in het kort op neer komt is dat we denken dat we klei zijn, maar dat iets in ons naar het goud blijft verlangen. Om onze essentie (ons goud) te beschermen tegen pijn in relaties hebben we er een kleilaag rond aangebracht, de persoonlijkheid. Omdat dat onbewust gebeurt (vaak beetje bij beetje en dat begint wanneer we heel jong zijn), weten we later in ons leven niets meer over onze onschuld, onze essentie. Telkens wanneer we gelukkig zijn, weten we dat er meer is dan klei. Het leven geeft ons af en toe een tik en onze eerste reactie is om de klei te versterken. Maar dan krijgen we een tik die een barst veroorzaakt. Het verdriet dat we dan hebben, brengt ons bij ons hart. De reis van de held is begonnen. We gaan op zoek naar ons ware zelf.

 

www.begripdoorinzicht.nl maakt gebruik van cookies voor een optimale beleving van deze site.