De gezondheidspiramide

Ik wens je fijne dagen en een hartverwarmend 2021

Ik wens je een gezonde basis en een jaar vol nieuwsgierigheid, verwondering en dankbaarheid om die gezonde basis te bereiken / vast te houden.

De basis van de gezondheidspiramide bestaande uit: waarheid, geloof, hoop en liefde

De basis van de piramide moet rotsvast zijn om ervoor te zorgen dat je bestand bent tegen de tijd. Onze diepste overtuigingen en onze spiritualiteit (bewust wording) zijn onze onwrikbare basis waarop ons leven is gestoeld.

Hoe zie jij je leven en de betekenis ervan voor jezelf? Wat zijn jouw innerlijke waarden en op welke manier besturen waarheid, geloof, hoop en liefde jouw leven en doel van binnenuit?

Waarheid hebben we nodig in ons leven. Weten wat we kunnen verwachten en wat er daadwerkelijk gebeurt. Als er steeds andere dingen gebeuren dan wij verwachten, is het moeilijk om in balans te blijven

Geloven in iets, is vertrouwen hebben in iets. Als we geloven in iets dan zijn we enthousiast en zijn we met heel ons hart erbij betrokken. Dat voelt goed. We verliezen geloof als we waarheid verliezen, als er steeds andere dingen gebeuren dan we verwachten. Zonder geloof ontbreekt het ons aan hoop. We zijn bang en sceptisch en vinden het moeilijk om beslissingen te nemen om verder te gaan. Onze gezondheid is afhankelijk van geloof en we kunnen gebalanceerd worden om die situatie uit verleden, heden en toekomst los te laten die ons beletten het geloof te hebben dat nodig is voor onze gezondheid.

Hoop is voelen dat wat we graag willen, dat dat ook kan gebeuren. Wanneer we hoop hebben, kunnen we optimistisch, blij en speels zijn. Alle modellen van gezondheid hebben enige hoop nodig om volledig effectief te kunnen zijn. Hoop laat ons kiezen waar we aan willen denken, waarop we onze aandacht willen richten en hoe we onze tijd willen besteden. Energie volgt aandacht!

Liefde kan ons leven verrijken. Liefde kan ons ondersteunen in omstandigheden die anders ondragelijk zouden zijn. Liefde is affectie maar ook acceptatie, waardering, begrip, elkaar ondersteunen in ons succes en onze tekortkomingen en voor elkaar te zorgen. Voor deze rol (voor elkaar zorgen) zijn wijsheid, respect, evenwicht en het stellen van grenzen nodig. Ook in Touch for Health doen we niets dat iemand schade kan berokkenen. Hiervoor hebben we ethische regels en grenzen, maar ook zorgzame aandacht voor de behoefte en wensen van de ander, om er zeker van te zijn dat ons handelen een optimale positieve invloed heeft.

 

Gezondheidspiramide = 

Een holistisch model van gezondheid geïllustreerd door een vierzijdige piramide die bestaat uit en gesteund wordt door 12 gelijkwaardige facetten

De binnenkant bestaande uit: structuur, chemisch, intellectueel, emotioneel

De structuur van de piramide bestaat uit delen van het leven die aan de binnenkant zitten. Ze zijn energetisch verbonden met elkaar, beïnvloeden elkaar en vormen daardoor één geheel; nl onze structuur. Een onbalans in het ene zorgt voor een onbalans in een andere. In het Touch for Health-systeem gebruiken we de spiertest als hulp bij het zoeken naar die onbalansen.

 • Structuur = je houding
 • Chemisch = metabolisme, fysiologische functies
 • Intellectueel = bewuste en onderbewuste
 • Emotioneel = gevoelens, stemmingen, reacties

 

De buitenkant bestaande uit: geschiedenis, context, omgeving en toekomst

De piramide wordt omgeven door 4 externe delen, die een diepgaand effect hebben op onze ervaringen en op onze structuur. Het heeft te maken met de doelen die we stellen tijdens de balans.

Laten we ons beheersen door ervaringen uit het verleden, of richten we onze ogen op onze doelen voor de toekomst? Het werkt helend om helder te hebben wat we echt willen, keuzes te maken, bestemmingen te bereiken, door het delen van talenten die ons gegeven zijn.

 • Geschiedenis = persoonlijke levensverhaal – familie – gemeenschap – normen en waarden
 • Context = Wat hebben we meegemaakt (ervaringen en gebeurtenissen), wat betekenen ze voor ons en welke invloed oefenen ze op ons uit
 • Omgeving = Waar woon je en met wie breng je je tijd door?
 • Toekomst = heden en verleden zijn beïnvloed door onze kijk op de toekomst

 

De basis van de gezondheidspiramide bestaande uit: waarheid, geloof, hoop en liefde

De basis van de piramide moet rotsvast zijn om ervoor te zorgen dat je bestand bent tegen de tijd. Onze diepste overtuigingen en onze spiritualiteit (bewust wording) zijn onze onwrikbare basis waarop ons leven is gestoeld.

 • Waarheid hebben we nodig in ons leven
 • Geloven in iets, is vertrouwen hebben in iets
 • Hoop is voelen dat wat we graag willen, dat dat ook kan gebeuren
 • Liefde kan ons leven verrijken

 

Bron: Touch for Health. Een praktische gids voor natuurlijke gezondheid met acupressuur. De complete editie. Auteur: John Thie blz 10-15

Ik wens je een gezonde basis en een jaar vol nieuwsgierigheid, verwondering en dankbaarheid om die gezonde basis te bereiken / vast te houden.

13 december 2020

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.