Cookiebeleid

Cookies

Sinds 5 juni 2012 is in Nederland de nieuwe Telecomwetgeving van kracht. In deze wet is ook een aantal paragrafen opgenomen over internetcookies. Daarom wordt de wet soms ook wel de "cookiewet" genoemd. In deze wet staat dat een website alleen cookies mag gebruiken wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft.
De cookiewet regelt onder andere de verplichting voor uitgevers van websites om hun bezoekers te informeren over het gebruik van cookies zoals wij dat hier doen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn zeer kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ze zijn gekoppeld aan de webbrowser (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) op de computer waarmee u een website bezoekt.

Wat doen cookies?

Cookies kunnen worden gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren (zoals taalinstellingen of lettergrootte) op te slaan, om te onthouden welke producten u heeft bewaard in het winkelmandje van een webshop, of om u sneller te laten inloggen op een website door uw gebruikersnaam te onthouden en alvast in te vullen. Ook kunnen cookies gebruikt worden om statistieken te verzamelen over het bezoek aan een website. Daarmee kunnen bedrijven nagaan welke onderdelen van een website vaak of juist weinig worden bezocht. Ook kan daarmee worden vastgelegd met welke webbrowser een website vaak wordt bezocht enz. Aan de hand van die gegevens kunnen websites verder verbeterd worden en kan de content beter worden afgestemd op de bezoekers.

Weten websites door cookies wie ik ben?

Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw computer en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen websites dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt Begrip door Inzicht cookies?

Begrip door Inzicht gebruikt cookies alleen voor registreren van het websitebezoek (Google Analytics). Met behulp van de geregistreerde gegevens proberen wij onze website te verbeteren.

Privacyverklaring Begrip door Inzicht

Privacyverklaring voor Cursussen

Voor de cursussen leg ik geen dossier aan.

De gegevens die ik van jouw vastleg zijn de gegevens die je doorgeeft bij de aanmelding van een cursus.

In de Algemene voorwaarden voor Consulten staat verder informatie over professionele ethiek, dit geldt ook voor de cursussen.

Privacyverklaring voor Consulten

In deze ‘Privacyverklaring’ staat vermeld welke privacygevoelige gegevens ik verwerk in jouw dossier en met welk doel. Middels de behandelovereenkomst teken je voor gelezen én akkoord.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk gezien ook verplicht door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Het dossier bevat, behalve je contactgegevens, ook aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde testen en handelingen. Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens die ik noteer in dit dossier.

In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over jouw gezondheid op te vragen bij een huisarts of een andere zorgverlener. Deze gegevens worden in jouw dossier opgenomen. Dit doe ik uitsluitend met jouw toestemming, dus na overleg met jou.

De gegevens in jouw dossier zijn alleen voor mij toegankelijk. Onbevoegden hebben dus geen toegang tot deze gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in het dossier worden, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar door mij bewaard. 

De gegevens uit jouw dossier gebruik ik voor de volgende doelen: 

  • Als factuur en tevens zorgnota. Hiervoor gebruik ik jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, verzekerdennummer, verzekering en de datum van behandeling.
  • Om een goed vervolg van de behandeling te waarborgen. Hiervoor gebruik ik de beschrijvingen in het dossier van eerdere behandelingen.

Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor de volgende doelen:

  • Bij doorverwijzing naar een andere behandelaar. Alleen na overleg én toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Alleen na overleg én toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een vorm van overleg waarbij wordt gereflecteerd op mijn handelen in de betreffende casus. Dit reflecteren gebeurt dmv kritische vragen en feedback van collega kinesiologen. Met als doel om de kwaliteit van handelen te bevorderen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Je hebt ten alle tijden het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In de Algemene voorwaarden voor Consulten, staat in Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie mijn professionele ethiek beschreven met verwijzing naar sites met meer informatie.

In de praktijk heb ik een map met alle officiële documenten. In de behandelovereenkomst worden de meeste vernoemd. Deze zijn ook op mijn website te vinden en te lezen. De manier waarop ik voldoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat in het verwerkingsregister en is in te zien in de praktijk tijdens visitatie door de beroepsvereniging Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT).

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.