De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

TOPKI is een modulaire opleiding die staat voor kwaliteit en volwassenheid. Je bepaalt je eigen studietempo en studieroute.

agenda topki-cursussen

Het kinesiologische 'cement tussen de bouwstenen' van het 'Huis van TOPKI'

TOPKI biedt ook therapeutische cursusdagen, gericht op je persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden t.b.v. je verdere professionalisering als algemeen CAM-therapeut of Kinesioloog. TOPKI zet zich in voor jouw persoonlijke groei en dit gebeurt op een persoonlijke en opbouwende manier. Dit noemen wij ook wel de TOPKI-dagen.

Met kinesiologie werk je met de eigen natuurlijke wijsheid van het lichaam.
Deze wijsheid van het lichaam is de belangrijkste bron van informatie om het lichaam weer in balans te brengen. Deze wordt benadert via de spiertest. De reactie van de spiertest geeft aan met welk systeem de onbalans te maken heeft én de reactie van de spiertest geeft aan hoe het zelfherstellend vermogen geactiveerd kan worden om deze onbalans aan te pakken. De cliënt ervaart bij het testen van de spieren rechtstreeks de reactie van zijn lichaam en ervaart daardoor hoe snel het lichaam zijn zelfherstellend vermogen aanspreekt. De spiertest is een manier van communicatie met het bewuste én het onbewuste die fantastisch werkt.

TOPKI is een modulaire opleiding. Dat is uniek in Nederland!

Praktische informatie over TOPKI-dagen

De cursussen die ik naast Touch for Health, Stress Release en Zichtverbreders geef voor TOPKI.

De dagen die te volgen zijn door TOPKI studenten, TOPKI afgestudeerden en kinesiologen die een bij- en nascholingsabonnement hebben bij TOPKI:

De dagen die alleen te volgen zijn door TOPKI studenten:

De modules van JOIN zijn ontwikkeld door Joke en Ingrid en worden nu gegeven door Proneta en Inge.

De andere modules zijn ontwikkeld door Inge Burgerhof, vanuit verschillende bronnen.

Om mee te snoepen van deze therapeutische vorming hoef je niet nu al te bedenken dat je de hele opleiding gaat doen. Sluit je aan als student of therapeut en draai mee op ons programma, oefen mee met onze studenten en ervaar de expertise in kinesiologie.
Verder geven wij advies in het meest optimale traject. Per jaar kun je bepalen of je verder wilt.

Uniek aan TOPKI is dat iedere student een op maat gesneden opleiding volgt die het best past bij zijn of haar persoonlijke denk- en handelwijze. Zelfbewuste studenten met behoefte aan vrijheid, een degelijke structuur en de mogelijkheid zich te specialiseren, zullen zich thuis voelen bij TOPKI.

Bij TOPKI word je, naast de technische aspecten van het vak Kinesiologie, gecoacht in het (door)ontwikkelen van je eigen unieke talent en kracht zodat je deze toe kan passen in je eigen natuurgeneeskundige praktijk. 

Op de site van TOPKI staan meer cursussen en trainers.

In onze opleiding staat kwaliteit voorop. Deze kwaliteit vertaalt zich naar een SNRO accreditatie, waarbij we zorgen voor ontspannen en spelenderwijs leren om die kwaliteit volledig neer te zetten. En daarom is het bij ons mogelijk om de opleiding te doen in jouw eigen tempo. Zo is het mogelijk om in zowel de kosten als de groei maatwerk te leveren. We zijn een modulaire opleiding. Dat is uniek in Nederland.

KINESIOLOGIE wordt Professionele Kinesiologie bij TOPKI

TOPKI is een opleiding voor mensen die (via de spiertest) willen luisteren naar het lichaam en vanuit die wijsheid anderen (én zichzelf) willen helpen. Wij leiden op tot Professioneel Kinesioloog.
Dat kan door een paar modules te volgen of door de hele opleiding te volgen. Net wat bij je past. Wij zijn een modulaire opleiding die staat voor kwaliteit en volwassenheid. Bij TOPKI kun je elk moment instappen wanneer je wilt.

De TOPKI-dagen zijn het kinesiologische 'cement tussen de bouwstenen' van het ‘Huis van TOPKI’. Deze modules zorgen ervoor dat je therapeutisch werkt, het educatieve model volgt, in je kracht staat én dat volledig vanuit jouw talenten. Wij begeleiden je bij je eigen vorming en stimuleren je ontwikkeling als therapeut.

Bij TOPKI heb je dus een ruime mogelijkheid van scholing, wat zorgt voor de professionele veelzijdigheid van TOPKI.

De core-instructeurs van TOPKI zorgen ervoor dat je gaat testen vanuit respect voor de ander en zonder vooringenomenheid. Dat je gaat “spelen” met het materiaal.
We stimuleren je om te blijven onderzoeken, zodat je gaat begrijpen wat je aan het doen bent en waarom. Denken en werken vanuit Hbo niveau, waarbij je verder kijkt dan alleen de procedures!

We leggen je graag in de Studenten informatie map uit hoe dat bij TOPKI vormgegeven is. Waar je dat leert, hoe je dat ontwikkelt, verfijnt en hoe het uiteindelijk allemaal in elkaar grijpt.

Kinesiologie is zo’n methode waarbij je steeds vol verwondering ziet wat de wijsheid van het lichaam allemaal aangeeft en je de ander begeleidt naar een gezonder en bewuster leven.

De TOPKI-dagen die ik geef voor TOPKI:

Themadag Centrering

Klik op de afbeelding om naar dit onderwerp te gaan op de site van TOPKI

Tijdens deze bijzondere Themadag wordt er gewerkt met het centeringsysteem bestaande uit Cloaca, Gait en het Hyoid. Centering zegt iets over hoe je in je centrum zit, of je evenwichtig in het leven staat. Of je gauw om valt. Welke emoties of andere zaken je uit je centrum halen.

Naast dit fundament gaan we onderzoeken of er blessures zijn die interfereren. Hoewel het lichaam een blessure kan hebben genezen, creëert de herinnering eraan een patroon in de hersenen om het te "bewaken", alsof het tot op zekere hoogte nog aanwezig is. Met eenvoudige technieken kan de "bewaking" worden geëlimineerd, zelfs jaren nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Dit herstelt beperkingen aan bewegingsbereik, pijnsyndromen en lichaamsfunctie.

Samenvattend: naarmate de primaire reflexen geleidelijk worden geïntegreerd, ontwikkelen we onze houdingsreflexen die de statische houding en het evenwicht regelen met het hyoid als referentiepunt. Dan beginnen we de loopreflexen (the gaitreflexes) en de cross-laterale bewegingspatronen te organiseren van lopen en rennen. Daarbij vormen de cloaca de verbinding tussen de onder- en bovenkant van het lichaam, zodat het lichaam stevig kan staan. Het hyoid en de spieren waaraan het is opgehangen zijn belangrijk voor het evenwicht en de links/rechts coördinatie. De gait zorgt voor de samenwerking van onze spieren aan de voor- en achterkant, zodat we kunnen lopen en rennen.

Lees er meer over op de site van TOPKI.

Themadag Meridianen

Klik op de afbeelding om naar dit onderwerp te gaan op de site van TOPKI

Kunnen we deze kennis opnemen en zodanig gebruiken, dat onze behandelingen daardoor extra diepte en bewustzijn bereiken? Wat Inge met deze kennis wil bereiken is de nieuwsgierigheid aan te wakkeren naar de oude wijze leer van kanalen, de holistische visie die daarmee gepaard gaat en de behoefte om deze manier van denken in te zetten in de praktijk.

“Het is mijn visie en missie dat we vooral door terug te gaan naar de basis en weer voeling krijgen met eenheid we meer mensen kunnen helpen om zich staande te houden in een maatschappij die te snel verandert voor onze evolutionaire staat. De progressie gaat door en we zullen een manier moeten vinden om onze Qi gebalanceerd te houden. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan via de Qi en de kanalen in al hun vormen.” - Inge Burgerhof 2022 -

De reden waarom hier kanalen staat, is omdat meridianen een slechte vertaling is van de Jing Luo. De meridianen zijn slechts een onderdeel van het geheel. En … zeker niet het minste onderdeel, maar er is meer. Er zijn meridianen, kanalen, vaten, collateralen,… Gaandeweg zul je het verschil gaan begrijpen.

Het is een uitgebreid manual geworden, dat ook heel geschikt is als naslagwerk. Om die reden zal niet alles tijdens de dag doorgenomen worden. Inge licht een tip van de sluier op en vervolgens wordt er met acupunctuurpunten aan de slag gegaan om daar de stress vanaf te halen, zodat de Qi weer overal goed door kan stromen.

We wensen je heel veel plezier in de ontdekking van de Chinese wijze van denken!

Lees er meer over op de site van TOPKI.

Themadag Tibetaanse Achten

Klik op de afbeelding om naar dit onderwerp te gaan op de site van TOPKI

De ervaring leert dat de figuur 8-energiestroom een zeer krachtig patroon is wat overal is terug te vinden in ons lichaam. Een systeem dat andere energiesystemen met elkaar verbindt en in evenwicht brengt door te informeren over zijn gezondste, meest levendige staat. Een systeem dat ook binnen individuele energiesystemen verbindt en informeert over zijn gezondste, meest levendige staat en daarmee een diepe uitwerking heeft op celniveau.

Na afloop van de themadag Tibetaanse Achten ben je in staat om de geleerde technieken toe te passen. Je begrijpt echt wat deze energie doet en wat er gebeurd bij een onbalans, waardoor je correctie diepgaander en krachtiger is.

Je bent in staat om de verschillende figuur-8 patronen op verschillende niveaus te testen op onbalansen en door middel van eenvoudige technieken ervoor te zorgen dat informatieoverdracht en verbinding binnen en tussen individuele energiesystemen weer optimaal functioneert.
Wanneer er sprake is van een subtielere onevenwichtigheden in de energiestroom van de Figuur 8, ben je in staat om deze via de vijf elementen te corrigeren en daarmee het functioneren van de figuur-8 energieën te optimaliseren.

Lees er meer over op de site van TOPKI.

Zelfontwikkelingsprogramma JOIN1 - sabotagegedrag

Klik op de afbeelding om naar dit onderwerp te gaan op de site van TOPKI

De module JOIN is ontworpen om je te helpen in het proces van zelfontwikkeling. Het is een serie van twee cursussen van drie dagen die intern worden gegeven. 

JOIN 1 gaat over het inzicht krijgen in je saboteur en in je sabotagegedrag. Ontdek je saboteur, erken hem, accepteer hem en transformeer hem in JOIN 1. Sterk gewortelde patronen worden bekeken en getransformeerd door mensen die deze confrontatie met zichzelf aan willen gaan. Deze cursus is zeer praktijkgericht, er wordt met elkaar gewerkt, via meditaties, groepsbalansen en kinesiologische technieken.

We behoren heel diep van binnen doordrongen te zijn van onze eigen waarde. Dit besef brengt ons terug naar onze eigen basis, onze grondhouding en zal ons in harmonie brengen met onze eigen unieke bestemming. Zo heeft iedereen zijn eigen unieke waarde, zo kunnen we van iedereen leren en ieder heeft zijn eigen unieke pad te bewandelen. Het maakt dan ook niet uit wat je doet of wat je kan, dan mag je als mens gewoon zijn wie je bent en leef je in harmonie met je zelf.

Als je het verlangen herkent om uit deze vastzittende patronen te komen en het commitment aan te gaan, nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere cursus.

Zelfontwikkelingsprogramma JOIN2 - conflicthantering

Klik op de afbeelding om naar dit onderwerp te gaan op de site van TOPKI

De module JOIN is ontworpen om je te helpen in het proces van zelfontwikkeling. Het is een serie van twee cursussen van drie dagen die intern worden gegeven.

Na het doorbreken en het ont-moeten van je saboteur in JOIN 1, ben je in staat meer voor jezelf kiezen. Je kunt misschien beter nee zeggen waardoor er meer balans komt in dat wat je graag wilt en dat wat er van je wordt verwacht. Het opkomen voor jezelf en het niet langer saboteren van jezelf op bepaalde gebieden kan consequenties hebben voor de buitenwereld. Door deze keuze kunnen conflicten ontstaan.

JOIN 2 is gebaseerd op het vijf elementen model uit Touch for Health 2. In deze cursus wordt dit model gebruikt als een communicatiemodel en krijg je op alle niveaus van de vijf elementen inzicht in conflictgedrag. Dit gedrag wordt omgezet in conflict-hantering. Er wordt gekeken naar het benodigde talent, de blinde vlek, het uitwijkgedrag, de emotie en de transformatie.

De module JOIN is ontwikkeld door Joke en Ingrid en wordt op dit moment gegeven door Inge en Proneta.

 

Communicatie & Counseling - Bewustzijnsleer

Klik op de afbeelding om naar dit onderwerp te gaan op de site van TOPKI

De module Communicatie & Counseling loopt als een rode draad door de hele opleiding heen. Bewustzijnsleer is hier een onderdeel in. In de eerste plaats wordt bij Bewustzijnsleer veel aandacht besteed aan het eigen proces. Ontdekken wie je bent, waar je voor staat en de manier waarop je met anderen communiceert. Die communicatie is de andere grote pijler van deze cursus. Als een mens zichzelf kent, is hij in staat tot een diepere verbinding met zichzelf en zo ook met de mensen en de wereld om zich heen. 

Het proces van mens wording is een hele mooie. De baby is voor de geboorte volledig één met de moeder en heeft geen weet van wat hem te wachten staat. De geboorte laat hem kennis maken met de duale wereld van warm/koud, honger/voldaan zijn, geborgenheid/eenzaamheid enz.

Eerst vinden ouders alles leuk en schattig en dan komt er een tijd waarop er grenzen aangegeven worden. Zo ontwikkelt de kleine mens zijn ego, super-ego en imago. Er verdwijnt wat naar de schaduw en projectie wordt een feit. (Dit is een algemene theoretische korte beschrijving van wat er gebeurt).

De eerste vier dagen gaan we met deze onbewuste ontwikkeling aan de slag. De tweede vier dagen krijgen we zicht op onze stralende essentie, omdat deze niet langer belemmert is door onze onbewuste inkleuring van het heden met herinneringen uit het verleden. Middels een diepe Zelfaanvaarding kan een verschuiving in ons bewustzijn voltrekken en kan onze Essentie tevoorschijn komen. De verdeeldheid in jezelf lost op. Wanneer je kunt zijn waar je bent, dan kun je jezelf laten vallen in je ware aard, in je eigen Essentie. Is de alertheid los, dan ga je zien dat elk aspect van jou al helemaal perfect en volmaakt is. De Zijnskwaliteiten zijn nu de ondergrond geworden van alles wat je vindt, voelt en doet. Dat is Zelfrealisatie.

Praktijkdag Stress Release

Op deze dag bespreken we de belangrijkste onderdelen van Stress Release:

 • Oogrotatie - Breinintegratie - ESR
 • wel of niet testen en corrigeren met mode
 • waarom testen we stellingen?
 • Wat is het verschil tussen verbaal testen en non-verbaal testen?
 • welke verschillende vormen van testen zijn er?
 • wanneer gebruik je MR en PR en wat wil je daarmee bereiken?
 • hoe maak je dit inzichtelijk voor je cliënt?
 • wat zijn geblokkeerde emoties?
 • waarom wordt de PR vóór de geblokkeerde emotie gecorrigeerd?
 • wat is een setup en hoe past ORP hierin?
 • hoe bepaal je de prioriteit bij ORP?
 • wat doe je wanneer een stelling niet het gewenste resultaat geeft?
 • hoe kun je een weefselonbalans corrigeren?

Na deze bespreking is er een toets over de onderdelen van Stress Release.

Daarna gaan we oefenen met het uitgebreide protocol van Uitstelgedrag (die je gemaild krijgt). We werken ook met de lijst van Linda Sapadin. Hier kun je hele leuke dubbel negatieve en positieve zinnen van maken. 1 van de totaal 60 vragen wordt in je manual van Stress Release 1&2 beschreven op blz 104.

In dit protocol kun je ook wat dingen toevoegen zoals de PR testen en corrigeren (indien nodig) en kun je kijken waar de energie vastgezet is middels de ORP’s. Je kunt ook kijken welke emotie er geblokkeerd is geraakt op dit onderwerp. Betekent ook dat je wellicht niet alles van het protocol kunt doen. Veel is dan ook een suggestie voor wanneer dit passend is voor jouw cliënt. Zorg dat je ook de mogelijkheden voor groeiwerk op een lijstje hebt. Weten waar je bent en snappen wat je doet is hiervoor belangrijk even als goed noteren. Volgens mij hebben we dan alles wat mogelijk is er wel ingestopt. Je kunt ook een ander onderwerp pakken dan een taak die je uitstelt.

Andere TOPKI-dagen

Stage

Gedurende de opleiding maak je kennis met meerdere vormen van stage. Van observeren tot zelf oefenen onder begeleiding. De diverse vormen zijn te lezen in onze Studenten informatie map.

Tijdens een actieve stage balanceren studenten elkaar onder supervisie van een professioneel kinesioloog. Daarna volgt een persoonlijke en algemene bespreking. Je maakt een verslag wat door je medestudent wordt nagekeken en gecorrigeerd. Daarna stuur je het naar de begeleidende professioneel kinesioloog. Indien er aanvullingen op het verslag zijn, zal de supervisor dit aangeven zodat je deze in je verslag kan verwerken. Je maakt een verslag van zowel de ontvangen als de gegeven balans. 

 

Studentendag

Tijdens de studentendag van TOPKI ontmoet je je medestudenten van de opleiding en leer je hen beter kennen. De dag heeft iedere keer een thema wat zal worden uitgediept. De ene keer nodigen we iemand uit die een lezing houdt, de andere keer staat de dag in het teken van verbinding. 

Lees er meer over door op het agenda-item te klikken, daar wordt het thema beschreven.

 

 

Afstudeer-5-daagse

Ook geef ik samen met mijn collega de Afstudeer-5-daagse voor de studenten van TOPKI die in het 4e jaar zitten en aan het einde van het jaar hun examen gaan doen.

Naast deze mooie TOPKI-dagen geef ik ook cursussen die horen tot de bouwstenen van het 'Huis van TOPKI'

Dit zijn de kinesiologische 'bouwstenen' van het ‘Huis van TOPKI’ van waaruit je anderen begeleidt naar een gezonder en bewuster leven.

Bekijk onderstaande video waarin de opleiding uitgelegd wordt vanuit de metafoor van het bouwen van een huis. 

TOPKI trainer Inge Burgerhof

'Weer doen wat je wilt': Touch for Health brengt je in beweging en Stress Release geeft inzichten in je eigen stress en handvatten voor de omgang ermee! Zichtverbreders geeft inzicht in patronen.

Wat leuk dat je nieuwsgierig bent naar cursussen in Kinesiologie. Nieuwsgierigheid zorgt dat je open staat voor leermomenten en zelfontwikkeling. En dat is precies wat Kinesiologie mij bracht en brengt.

Luisteren naar je lichaam, energie in beweging brengen en balans hervinden: Dát is Kinesiologie! 
Ik ben Inge Burgerhof en mijn grote wens is dat veel meer mensen de voordelen van Touch for Health en Stress Release ervaren. Dat mensen leren dit als vanzelfsprekend in hun eigen persoonlijke leven toe te passen. Binnen de Kinesiologie werken we met behulp van de spiertest. De spiertest is een meetinstrument waarbij de intelligentie van het lichaam via de spiertest aangeeft wat er van binnen speelt. Onder 'Professional' kun je meer lezen wie ik ben en wat ik doe.

Informatie over de cursus:
Touch for Health en Stress Release zijn voor iedereen te leren en zijn breed toepasbaar in jouw persoonlijke leven én in een professionele praktijk. Wanneer je de smaak door Touch for Health en Stress Release te pakken hebt, ga je verder met de Zichtverbreders. Onder Zichtverbreders vallen Woordblind, Leefblind 1 en Leefblind 2. Het zijn cursussen die inzicht geven in leerpatronen en leefpatronen.
De cursussen geef ik aan minimaal 4 en maximaal 8 cursisten tegelijk, zodat er ruim de gelegenheid is om de technieken, onder begeleiding, te oefenen.

Voor, tijdens en na de cursus heb je toegang tot de Online Leer Omgeving (OLO). Hiermee bereid je je voor op de praktijkdagen. De praktijkdagen hebben dan meer inhoud, diepgang en worden door allen gedragen i.p.v. alleen door de trainer. Samen tillen we de cursus naar een nog hoger niveau.

Ontdek zelf hoe fijn het is te kunnen ‘luisteren naar je eigen lichaam’ en te vertrouwen op je eigen wijsheid!
Graag tot ziens in mijn praktijk of in een van mijn cursussen.

Touch for Health 1 zelfhulp tools om alvast een inkijk te krijgen in het materiaal waar we mee werken.

Mijn pagina op de site van TOPKI

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.