Behandelovereenkomst

Welkom in de praktijk Begrip door Inzicht. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en waaraan deze moet voldoen. Een van de verplichtingen is het hebben van een schriftelijke behandelovereenkomst en intakeformulier.

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst komen we overeen dat je op de hoogte bent van de werkwijze van de kinesioloog en toestemming geeft voor het verlenen van kinesiologie voor de aangegeven klacht/ doelstelling. Daarbij is de handmatig uitgevoerde spiertest het instrument van de kinesioloog. De behandeling bestaat uit 3 fasen: Inventariseren, behandelen en evalueren. De hulpvraag zal elke sessie geëvalueerd en vastgelegd worden in jouw dossier. Voor informatie over werkwijze en behandelproces zie: ‘Kwaliteitsstandaard Praktijk Begrip door Inzicht’.

Je bent via de ‘Algemene voorwaarden consulten’ geïnformeerd over de algemene voorwaarden van Begrip door Inzicht m.b.t. vertrouwelijkheid van de consulten/therapie, afspraken behandelingen/consulten, vergoeding van de consulten en betalingsvoorwaarden.

Je bent via de ‘klachtenprocedure’ geïnformeerd over de klachtenprocedure; Het bestaan van een schriftelijke klachtenregeling, klachten-functionaris, schriftelijke geschillenregeling en geschillencommissie.

Je verstrekt als klant aan de kinesioloog alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts / specialist of andere behandelaars. Eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van deze informatie, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt(e).

Je bent via de ‘Privacyverklaring’ op de hoogte welke privacygevoelige gegevens ik verwerk in jouw dossier en met welk doel en tekent middels deze behandelovereenkomst voor gelezen én akkoord.

Alle documenten zijn te lezen op deze site, door op de betreffende link te klikken.

Schriftelijke behandelovereenkomst en intakeformulier om uit te printen en in te vullen.                     

Extra deel voor jeugdigen

Behandeling bij Begrip door Inzicht is alléén mogelijk als, naast de jeugdige vanaf 12 jaar, álle bevoegde gezagsdragers toestemming hebben gegeven. Deze toestemming geldt ook voor de ouder, die wel ouderlijk gezag heeft maar niet bij de hulpverlening door Begrip door Inzicht betrokken is. De toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of de behandeling wordt beëindigd.

Schriftelijke behandelovereenkomst en intakeformulier om uit te printen en in te vullen.         

 

Toelichting

Toestemming van bevoegde gezagsdragers voor kinderen tot 12 jaar is wettelijk verplicht, van 12 tot 16 jaar is wettelijk verplicht, tenzij hier wettelijk gegronde redenen zijn om hier vanaf te wijken, vanaf 16 jaar is deze toestemming niet meer nodig. Op grond van de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) moeten beide ouders die gezamenlijk het gezag hebben, altijd beiden toestemming geven voor behandeling van hun zoon/dochter. Dit geldt zowel in de situatie dat de ouders bij elkaar zijn als in de situatie dat de ouders gescheiden zijn.

Praktijk gegevens

Inge Burgerhof
Erkend & Professioneel Kinesioloog
Duizendblad 11
4102 KP  Culemborg
06 – 28 26 32 50
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl
www.begripdoorinzicht.nl

Begrip door Inzicht
Praktijk & Cursuscentrum voor Kinesiologie
K.v.K. nummer: 55615074 - BTW id nummer: NL001700999B10
AGB-code zorgverlener, AGB-code praktijk en de
registratienummers van de LVNT en RBCZ
staan vermeld op de factuur
IBAN: NL 07 ABNA 0567584100 t.n.v. Inge Burgerhof

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.