Kwaliteitsstandaard Begrip door Inzicht

De praktijkruimte

De praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging LVNT en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.

 

Kennis en opleiding

Ik ben Erkend kinesioloog® en heb de vierjarige opleidingen gevolgd bij TOPKI (Trainings Organisatie voor Professionele Kinesiologie). Mijn opleidingen staan geregistreerd in het ARCOS register en zijn indien nodig inzichtelijk. Ik zorg elk jaar voor de juiste bij- en nascholingen. Ik neem deel aan intervisie volgens de richtlijnen van de LVNT.

 

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de ‘Privacyverklaring’ vermeld ik welke privacygevoelige gegevens ik verwerk in het dossier van de cliënt en met welk doel. Middels de behandelovereenkomst tekent de cliënt voor gelezen én akkoord. De manier waarop ik voldoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat in het verwerkingsregister en is in te zien in de praktijk tijdens visitatie door de beroepsvereniging (LVNT).

 

Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling

Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:

  1. Vakkennis kinesiologie
  2. De relatie met elkaar.

ad. 1 Vakkennis kinesiologie

Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik volgende basisprincipes hanteer:

Via de kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om het individuele proces van een cliënt aan te sturen.  Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.

De behandelprocedure bestaat uit volgende stappen:

Stap 1:         het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; zijn doel.

Stap 2:         het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel; de onbalans opsporen via de spiertest;

Stap 3:         het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar de kinesioloog voor is opgeleid;

Stap 4:         het controleren van het effect van de behandeling via de spiertest;

Stap 5:         het gesprek ter de afsluiting van de sessie.

 

Meer informatie over kinesiologie vind u op de website van de beroepsvereniging BvK: http://ki-net.nl/Kwaliteit

 

ad. 2 de relatie met elkaar

Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.

 

Openheid en vertrouwen

Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen. Mede om deze reden hanteer ik duidelijke voorwaarden en afspraken, en hanteer een heldere klachtenprocedure.
 

Verantwoordelijkheid van de cliënt

De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.

Inge Burgerhof
Erkend & Professioneel Kinesioloog
Duizendblad 11
4102 KP  Culemborg
06 – 28 26 32 50
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl
www.begripdoorinzicht.nl

Begrip door Inzicht
Praktijk & Cursuscentrum voor Kinesiologie
K.v.K. nummer: 55615074 - BTW id nummer: NL001700999B10
AGB-code zorgverlener, AGB-code praktijk en de
registratienummers van de LVNT en RBCZ
staan vermeld op de factuur
IBAN: NL 07 ABNA 0567584100 t.n.v. Inge Burgerhof

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.