Integratie of chaos / rigiditeit

Chaos en rigiditeit

Psychische gezondheid kenmerkt zich door een stromende rivier van integratie, die kan vastlopen op de oevers van chaos en rigiditeit.

Bij chaos ligt alles te veel uiteen zonder samenhang, bij rigiditeit wordt alles te krampachtig bijeen gehouden of juist onderscheiden. De meeste vormen van psychopathologie zijn op dit continuüm van chaos en rigiditeit te plaatsen. Het is belangrijk om de verschillende vormen van integratie in de Mind  te bevorderen om psychisch gezond te blijven. Daniel Siegel spreekt dan ook over het belang van een healthy mind platter , een psychische voedselschijf om onze gezondheid te bevorderen. Het is belangrijk dat je tijd besteed aan slaap, fysieke bewegen, je ergens op focussen, naar binnen gekeerd zijn, ontspannen, spelen en contact hebben met anderen en dat daar een evenwicht in is.

 

Meer uiThe Health Mind Plattertleg over healthy mind platter.

Ook onderscheid Siegel een aantal vormen van integratie die je daardoor en op andere manieren bewust kunt bevorderen. Om deze integratie tot zijn recht te laten komen is onze middelste prefrontale cortex, die zich direct achter ons ogen en voorhoofd bevindt, fundamenteel. Dit is de direct door een mindful bestaan aan te spreken zetel voor lichaamsregulatie, afgestemde communicatie, emotionele balans, flexibiliteit , angstuitdoving, empathie, inzicht, intuïtie en moreel besef.

 

 

The window of tolerance

Window of tolerance1Later werd de rivier van chaos en rigiditeit ook wel ‘the window of tolerance’ genoemd of ‘het venster van verduren’.

Als je 'verblijft' in je 'window of tolerance' dan kun je de dingen die minder leuk zijn goed opvangen. Er is dan een balans tussen het sympathisch en para-sympathisch zenuwstelsel. Op het moment dat de stress aanhoudt en je onvoldoende herstel hebt, dan blijft het sympathische systeem actief met alle gevolgen van dien.
Omdat dit niet volledig onder onze bewuste controle valt, is het goed om er af en toe gerichte aandacht op te leggen: Waar zit ik in dit venster en wat heb ik nodig om te herstellen of juist om in actie te komen? Want je kunt zowel eronder uit piepen als erboven uit schieten. En beide zijn niet fijn om langdurig in te verblijven.
Stress is een gemakkelijk woord, maar wel de veroorzaker van deze uitschieters. Hoe kunnen we het venster een beetje oprekken?

Klik op de afbeelding dan kun je de video bekijken op YouTube. Hiermee heb ik de afbeeldingen gemaakt. Ter verduidelijking: de 3 stromingen zijn er niet tegelijk!

De Antroposofie kijkt naar het hele wezen als een geheel.

Vanuit een andere kijk: De Antroposofie kijkt naar het hele wezen als een geheel. Niet alleen naar de symptomen of naar de plek waar er iets mis is. Het wezen kan in 3 of 4 verdeeld worden.
3 ledigheid: Denken – Voelen – Willen/doen
4 ledigheid: Fysiek lichaam – Etherisch lichaam (energie/systemen) – Astraal lichaam – Het “Ik”

Vanuit de 3 ledigheid kunnen we er hetzelfde naar kijken. Wat we vaak zien na trauma is dat een persoon een heel zwakke of afwezig gevoel heeft. Emotioneel afgevlakt. Dit betekend dat ze, omdat het trauma emotioneel te pijnlijk was, zich hebben afgesloten van hen gevoel. Zodat ze zoiets nooit meer hoeven te voelen of bewust meemaken. Het wordt dissociatie genoemd, omdat je letterlijk dissocieert van je fysieke lichaam.

Het tegenover gestelde is ook mogelijk. Dat door het trauma het gevoel juist overprikkeld is geworden. En dat nu in elke simpele of onbedreigende situatie het gevoel een te sterk signaal afgeeft van gevaar, stress of andere gevoelens. Bij hele kleine triggers kunnen ze uitbarsten in woede of agressie en reageren te emotioneel op iets dat heel gewoon lijkt. (Dit zou je ook versmelting kunnen noemen. Daar kom ik straks op terug)

Dit is waarom in traumatherapie vaak wordt gewerkt aan het weer terugbrengen naar de connectie met het lichaam, gevoelens en emoties. Alle 4 delen weer bij elkaar brengen tot een gezond geheel. Goede interventies zijn oefeningen over bewustzijn, gevoelens, emoties, lichamelijk, sensaties, het uitdrukken van emoties met het lichaam of gezicht etc.

Bewustzijnscoaching kijkt er naar vanuit aanwezigheid
Uit: IN PRESENCE ZIJN DRIE KWALITEITEN OM AANWEZIG TE BLIJVEN IN EEN BEWEEGLIJKE OMGEVING drie kwaliteiten.pdf van Elenchis blz 1 onderaan is onderstaande:

Niets is dus vast; er is niets dat eeuwig blijft, zelfs onze gedachten niet. Dit wordt ook wel de ‘wet van de vergankelijkheid’ genoemd. Dit houdt in dat alles in de wereld van de vormen vergankelijk is. De wereld van de vormen is een manifestatie van het bestaan die voortdurend verandert en dat kan aanvoelen als chaos. Of je hart schrikt en trekt zich terug, en daarmee trek je bepaalde kwaliteiten terug, zoals we eerder zagen. Het ondergaan van al die veranderingen kan niet zonder het ervaren van een bepaalde leegte en ruimte in jezelf. Door het toelaten van leegte en ruimte voorkom je dat je jezelf in de vormen verliest, dat je jezelf kwijt raakt.

Prettige en pijnlijke dingen zullen elkaar altijd afwisselen. De wet van vergankelijkheid vraagt van ons dat als we ons lijden willen verminderen en we onze frustratietolerantie willen verhogen, we ons open blijven stellen voor dat wat we niet kennen en dat we de veranderingen die zich aan ons voltrekken (gelijk)moedig ondergaan. Wijsheid vraagt van ons dat we de beelden over hoe iets hoort te zijn, opgeven en dat we vrede sluiten met de dingen zoals ze zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het proces begint met waarnemen wat er gebeurt en erkennen wat waar is om vervolgens dieper in jezelf te zakken.

Onze aanwezigheid is blijvend, tezamen met ons bewustzijn, dat kan waarnemen wat de inhoud van onze ervaringen is. Het is voedend om te rusten in die diepe aanwezigheid, wetend dat er iets is om aan vast te houden. We kunnen contact houden met deze diepe grond van aanwezigheid, ongeacht wat we doen en wat ons overkomt.

In het document van Elenchis staan drie kwaliteiten die maken dat we kunnen rusten in aanwezigheid.

Letterlijk zien hoe je samen het venster waarin je leeft een beetje op kunt rekken en hoe je samen elkaars vensters in de gaten kunt houden. Dit geldt niet alleen voor kinderen!

Window of tolerance

 

Vanuit de kinesiologie wordt de energie in beweging gebracht

Vanuit de kinesiologie wordt de energie die ervoor zorgt dat je een beperkend venster hebt in beweging gebracht. Zodat je weer de vrije keuze hebt om te bewegen zoals jij dat prettig vindt en je je venster daarin mee kunt laten bewegen. Die beperking van het venster heeft je ooit gediend. Vaak zijn dit gedachten, emoties, gevoelens, …

Tijdens een kinesiologie sessie werk je aan wat je ‘wél wilt’ door te luisteren naar het bewuste én onbewuste wat je lichaam aangeeft.

Je hele verhaal wordt meegenomen in alle gevoelens, emoties en gedachten die je daaromtrent hebt. Ook alle overtuigingen die ervoor zorgen dat je ‘dat wat je wél wilt’ niet bereikt, worden meegenomen. Daarnaast wordt er gekeken naar herinneringen van welzijn, om ook die gevoelens, gedachten en emoties zo compleet mogelijk mee te nemen.

De energie die vast is komen te zitten in alle gedachten, gevoelens en emoties wordt benadert en je lichaam wordt daarop geattendeerd. Wanneer het voor jouw veilig is en je het niet langer nodig hebt om die gedachten, gevoelens en emoties te behouden, zal je lichaam die energie weer vrij geven.

Die energie wordt vrij gegeven om dat wat je wél wilt gemakkelijker te manifesteren. Zo heeft elk thema zijn eigen energie, maar kunnen verschillende thema’s ook elkaar overlappen. Soms komt er energie vrij waarmee je iets veel groters manifesteert dan je voor ogen had…

Kinesiologie is een prachtige methode om de achtergrond van (on)bewuste verstoringen in beeld te brengen, je gezond-zijn te herinneren en het herstel te bevorderen.

Stroomt de energie vrij door jouw lichaam en gaan jouw gedachten en gevoelens dezelfde kant op?

Harten

Als we niet luisteren naar ons lichaam, luisteren we vooral naar ons hoofd. Houden we ons vooral bezig met de toekomst en/of met het verleden. Ook zoeken we gemakkelijk de veiligheid buiten ons, bij anderen en laten anderen eerder bepalen wat wij vinden, kiezen of doen. Of we verkrampen en maken onze wereld kleiner om zo te proberen om controle te houden over wat er gebeurt in ons leven.

En begrijp me niet verkeerd, het verleden maakt jou tot wie je bent, het moet je alleen niet hinderen in wie je nu wil zijn. En de toekomst zorgt ervoor dat je in actie komt, maar het moet je niet zoveel kopzorgen geven, dat je nu niet meer tot actie kunt komen.

Durf jij te luisteren naar je lichaam? Durf jij te vertrouwen op je eigen wijsheid? Want elke verandering, alles wat je op een dag meemaakt, wordt door je lichaam verwerkt, steeds opnieuw zoekend naar een balans, een evenwicht. Als je steeds meer energie verbruikt dan je aan kunt vullen, kunnen er op den duur klachten ontstaan.

HOU van jezelf, HOU van je lichaam, luister naar wat het je wil vertellen. En laat als het nodig is een kinesioloog dit vertalen.

Zo kun je zelf ervaren wat jouw lichaam weet en helpen om weer te handelen in de richting van welzijn. Je herstelt dus echt zelf het evenwicht. Bewustwording vormt de sleutel tot dit hele proces.

Jou lichaamsbewustzijn zorgt ervoor dat het zelfgenezend vermogen van jouw lichaam hersteld wordt. De normale, herstellende fysiologische activiteiten van het lichaam gaan hun werk doen, waardoor het te hoge spanningsniveau op een veilige en geleidelijke manier geneutraliseerd wordt in het lichaam zelf. De energie die ging zitten in het in stand houden van het spanningsniveau is dan weer vrij te gebruiken.

Wanneer jij goed luistert naar de signalen, en weet hoe te handelen, kun je veel eerder de stress hanteren en transformeren en krijg je veel minder klachten. Jouw lichaam gaat overal heen waar jij heen gaat. Je lichaam kan alleen maar de eerstvolgende stap maken. De stap daarna is al te ver weg om nu te kunnen worden gemaakt. Wat is de stap die je nu kunt zetten?
Uit: HOU van jezelf, HOU van je lichaam, luister naar wat het je wil vertellen. Video daarover gemaakt door Inge Burgerhof.

Het wiel van bewustzijn

Wiel Daniel Siegel

Het wiel van bewustzijn zorgt ervoor dat je gaat zien wat de verschillende delen van jou zijn én dat je jezelf terug kunt geleiden naar het midden om vandaaruit je hele zijn te overzien. De drie kwaliteiten van BewustzijnsCoaching helpen je om dit te doen. De video op de site verteld over het wiel, de as en de rand en voert je mbv een meditatie er doorheen.

Met een korte oefening
Artikel: Verder kijken dan ‘ongewenst gedrag’

In mijn praktijk werk ik met oa de kinesiologie methoden LEAP en SIPS. Vooral de combinatie is krachtig en doelmatig.

Het doel van LEAP® Brein Integratie is de gesynchroniseerde timing van de breinactiviteit te herstellen. Op deze manier brengen we functie weer "on-line” in gebieden, waar het mogelijk verloren is gegaan door stress, of waar het al vanaf het begin af aan nooit heeft bestaan (bv. kinderen met leerproblemen). Dit verlies van breinintegratie en zijn functie kan situationeel zijn, tijdens het uitvoeren van bepaalde functies in specifieke situatie of omstandigheden (bv. bühne vrees); of het kan een continu probleem zijn, zoals bij specifieke leerproblemen.

Correctie van dit verlies van timing van gesynchroniseerde breinfunctie is onze doelstelling bij LEAP. Wanneer de breinintegratie behouden blijft, kunnen we een hoog niveau van prestatie halen; maar wanneer het verloren raakt, worden we ineens disfunctioneel, wat resulteert in verminderde prestatie en toename van stress.

Met de SIPS methode kan de hoedanigheid van de letterlijke weerstand in het lichaam, veroorzaakt door stress, geïdentificeerd worden en weer vrij gemaakt worden. De energiestroom van processen en structuren worden hierdoor weer genormaliseerd. Waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam geactiveerd worden.

24 februari 2018

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.