Corona protocol

Veilig in de praktijk

  • De praktijk is open voor ‘live’ individuele begeleiding. Sinds 19 december zijn alleen contactberoepen ten behoeve van zorg (medische contactberoepen)open. Dit zijn de beroepsgroepen die vallen onder de Wkkgz (tabblad Behandelovereenkomst & Algemene voorwaarden). Kinesiologie valt hieronder.
  • Vanaf 19 december zijn de scholen gesloten. Dit geldt niet voor praktijkgerichte onderwijsactiviteiten. De cursussen mogen plaatsvinden. Naar de cursus agenda.

Een aantal regels die blijven gelden:

Volg de actuele richtlijnen van de overheid.

NIET KOMEN

Wanneer je of een van jouw gezinsleden luchtwegklachten, kortademigheid, koorts, ongebruikelijke hoofdpijn, reuk- of smaakverlies, recente onverklaarbare vermoeidheid of diarree heeft, annuleer dan je afspraak.

Pas 24 uur na het verdwijnen van deze klachten mag er een behandeling plaats vinden. Ook als er iemand binnen je huishouden/gezin deze klachten heeft moeten we de behandeling uitstellen. En indien er bij jou of een huisgenoot Corona is vastgesteld in de laatste 14 dagen mag je ook niet naar de afspraak komen.

De zogeheten Triage vragen:

Ik heb geen klachten die duiden op enige vorm van griep/corona. Alle vragen kan ik met ‘Nee’ beantwoorden:

  • Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

 

De op dit moment geldende maatregelen kunnen bijdragen aan een vorm van stress die de gezondheid ondermijnt. De behandelingen bij Begrip door Inzicht bieden een vorm van zorg die bijdragen aan een grotere weerbaarheid en een beter functioneren van het immuunsysteem, wat in deze situatie zo belangrijk is.

Op deze site vind je verschillende blogs die je kunnen helpen om je weerbaarheid te vergroten. Al was het maar om je perspectief op de huidige tijd onder de loep te nemen en te kijken of je daar een verandering in kan brengen die je helpt om je gevoelens en je emoties te kunnen blijven hanteren.

Ik wens je heel veel gezondheid en kracht en ondersteun je graag in het behouden of terug vinden van je eigen kracht en het vertrouwen in je eigen gezondheid.

Inge Burgerhof

 

Onderstaande video is gemaakt door diverse artsen. Zij spreken hun zorg uit. Deze video heb ik hier geplaatst, omdat ik achter deze boodschap sta.

Onder de video staat de tekst waarmee de video gepresenteerd is op YouTube. 

 

Wij kunnen ons op basis van de artseneed of -gelofte niet langer verenigen met de huidige coronamaatregelen en vragen om een open en vrije dialoog over onderstaande doelen en argumenten. Deze met volgens ons plaatsvinden met een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij, duidelijk zichtbaar, respectvol, onbevooroordeeld en op basis van de juiste gegevens. Deze oproep doen we met alle respect voor het snelle handelen tijdens het begin van de pandemie en met medeleven voor de zieken en nabestaanden van hen die zijn overleden.

Doel 1: Het SARS-CoV-2 virus schrappen van de lijst A van meldingsplichtige ziekten.

Stelling: COVID-19 blijkt niet gevaarlijker of dodelijker te zijn dan andere griepvirussen.

Meer dan 98% van de mensen wordt niet of nauwelijks ziek bij besmetting. De gemiddelde mortaliteit wordt nu geschat op 0,3% en ligt waarschijnlijk lager.

Doel 2: Afschalen van de maatregelen en zo snel mogelijk terugkeren naar ‘normaal’

Stelling: De huidige coronamaatregelen veroorzaken meer schade dan zij trachten te voorkomen.

De nevenschade op sociaal, economisch, fysiek en psychisch terrein is enorm en staat niet in verhouding tot de beoogde of noodzakelijke bescherming tegen het virus.

Doel 3: Opheffen van de inperking van vrijheden en grondrechten.

Stelling: Dreiging van het virus rechtvaardigt geen inperking meer van vrijheden en grondrechten.

Kwetsbare personen verdienen extra aandacht. Maatregelen mogen alleen in goed overleg worden toegepast en op basis van vrije keuze. Waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Doel 4: Duidelijkheid scheppen over het doel van de maatregelen

Stelling: Het oorspronkelijke doel (flattening the curve) is al lang bereikt.

In maart was het beleid erop gericht overbelasting van de ziekenhuiszorg te voorkomen. Nu lijkt het beleid erop gericht om besmettingen te voorkomen, met zeer ingrijpende en langdurige gevolgen. En gebaseerd op een verkeerde testsituatie.

Doel 5: Staken van het gebruik van de PCR-test bij mensen die geen griepverschijnselen hebben.

Stelling: Positieve testen worden ten onrechte gebracht als ‘besmetting’ en als ‘uitbraak’.

De PCR test dient alleen gebruikt te worden voor het vaststellen van een virus in een ziek persoon en is niet geschikt om ‘besmettingen’ in de algemene bevolking vast te stellen.

Doel 6: Het overheidsbeleid moet vooral gericht zijn op gezondheidsbevordering.

Stelling: het huidige beleid schaadt de gezondheid meer dan dat zij die bevordert of beschermt.

De gezondheidstoestand speelt een zeer grote rol bij het verloop van een infectie met COVD-19.

De huidige ‘angst voor het virus’, de anderhalve-meter-maatregel en de mondkapjes verlagen de weerstand onnodig waardoor het risico op infecties en andere (chronische) aandoeningen verder toeneemt. Er zijn veel methoden, waaronder leefstijl, om de weerstand te verhogen.

www.artsencovidcollectief.nl

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.