SIPS (Stress Indicator Punten Systeem)

SIPS is een prachtige methode die ontwikkeld is door Ian Stubbings.

In SIPS wordt gebruik gemaakt van de acupunctuurbanen en acupunctuurpunten. Stress in acupunctuurpunten zorgt voor een blokkade in de energiebanen. SIPS heft energieblokkades op een snelle en efficiënte manier op door de juiste spanning in de acupunctuurpunten terug te brengen.

Elk acupunctuurpunt staat voor iets en kan dus ingezet worden en gebalanceerd worden.

 

De techniek maakt gebruik van de Wet van Ohm:  stroom, spanning en weerstand staan in nauw verband met elkaar. Hoe hoger de weerstand van een voorwerp; laten we zeggen een stroomdraad, des te meer energie kost het voor de elektronen om er doorheen te bewegen, en dus wordt de spanning die over de draad staat vanzelf hoger.

Ons lichaam is één energiesysteem.  Alle processen vinden plaats op grond van cellen die geladen zijn met positieve en negatieve deeltjes. Zo ontstaat er een energiestroom. Vergelijkbaar: een stekker wordt in het stopcontact gestoken en via het snoer komt de energiestroom terecht bij een lamp die gaat branden.

Stroom kan een bepaalde weerstand ondervinden waardoor de kracht van de elektrische stroom vermindert. Op celniveau is er dan minder energie beschikbaar voor het functioneren van die cel, hetgeen weer invloed heeft op de structuur waar de cel deel van uitmaakt. Het gevolg hiervan is dat de structuur minder kan functioneren, hetgeen tot uiting kan komen in klachten van welke aard dan ook…

Met de SIPS methode kan de hoedanigheid van de weerstand, veroorzaakt door stress, geïdentificeerd worden en weer vrij gemaakt worden. De energiestroom van processen en structuren worden hierdoor weer genormaliseerd. Daarmee kan het zelfhelend vermogen van het lichaam weer tot stand komen.

 

De verschillende modules waarmee ik in de praktijk werk:

SIPS Zero balanceert het fysieke lichaam op het meest fundamentele niveau en is in feite de start in het energiemodel van het menselijk lichaam. Hierbij wordt gewerkt met de energiestroom op het biologisch fysieke niveau, en bevat punten voor oa. de fysieke lichaamsenergie, aarde-energie, lichaamschemie, het cellulaire niveau, voeding, metabolisme en cellulaire ademhaling, vitamines, mineralen, weefselzouten, lichaamsvloeistoffen en elektrolyten, toxiciteit, allergische reacties en vrije radicalen. Daarnaast kan het de stress op de uitlijning van cellen, de uitlijning van voeding en de vitaliteit balanceren. Bij SIPS Zero kan het fysiek connectiepunt gebruikt worden om het energetische kanaal naar onze fysieke matrix, waarop onze anatomie en fysiologie gegrondvest en interactief verbonden is, te activeren.

SIPS 1 balanceert de structurele stress op spieren, pezen, gewrichten, ligamenten, bloedvoorziening, lymfedoorstroming, zenuwstelsel. Zeer effectief voor spiercorrecties, pijnklachten en bijvoorbeeld het balanceren van reactieve spieren. Tevens bevat SIPS 1 punten voor het Limbische systeem (Primaire overlevingsemoties ) en voor de bijnieren i.v.m. stress die invloed heeft op het bewegingsapparaat.

SIPS 2 bevat punten die te maken hebben met het balanceren van emoties (specifieke punten voor primaire emoties en gemengde emoties), persoonlijkheid, gedrag, attitudes (vastzittende gedragspatronen) en breinsamenwerking –> switching punten, punten voor het Corpus Callosum, Projectie-, associatie- en commissure  vezels (dat zijn punten voor de Links-rechts, voor-achter en boven-onder samenwerking van het brein).

SIPS BAP (Body Alignment Proprioception) balanceert de structurele stress op de uitlijning van het lichaam. Het geeft toegang tot de primaire reflexsystemen in één geïntegreerd systeem.

SIPS REFLEX (Reflex Alignment Protocols) balanceert de stress op de uitlijning van de reflexen. Daarnaast balanceert het o.a. de primitieve en posturale reflexen, neuro-ontwikkeling van CZS en hersenen, cerebellum, basale ganglia, vestibulaire en proprioceptiesystemen, gewrichtscapsules, sensorische, biologische cyclus- en reflexintegratie, neuro-ontwikkelingsvertraging.

SIPS 3 balanceert de mentale stress en bevat punten voor onder andere gemoedstoestanden, mentale functies, denken, bewustzijnsniveaus en de primaire zintuigen. Tevens bevat het een aantal onschatbare stress indicator punten voor verschillende soorten weefsels en structurele systemen om de effectiviteit van het werken aan het fysieke lichaam te vergroten.

SIPS 4 is een zachte maar stimulerende module die onze geest opent en naar nieuwe niveaus van ons wezen werkt. Wanneer er een conflict is tussen overtuigingen en de werkelijkheid of wanneer het spirituele deel van het lichaam is afgesneden, is er stress. SIPS 4 balanceert deze spirituele stress. Tevens bevat het een aantal onschatbare stress indicator punten voor ontstekingsstress.

SIPS 5 balanceert de stress die gerelateerd is aan iemands expressie, communicatievermogen en persoonlijkheid. Hierbij wordt gewerkt met de primaire emoties en het emotionele feedback mechanisme wat een veel beter begrip van onze emotionele processen geeft en zorgt voor meer emotionele stabiliteit.

SIPS 6 biedt de mogelijkheid om individuele klieren en hormonen en hun bijbehorende feedbackloops in evenwicht te brengen of om het hele geïntegreerde neurale endocriene systeem in evenwicht te brengen via het NEAP-protocol.

SIPS VIP Om gezond te blijven, is het belangrijk om een evenwichtig, stressvrij en effectief immuunsysteem te behouden, zodat we alle lichaamsvreemde en toxische stoffen die we binnenkrijgen, kunnen verwerken en afvoeren. Er zijn vijf protocollen van het SIPS Viral Infection Program (VIP) opgesteld voor het goed laten functioneren van het immuunsysteem bij de verschillende stadia van een virale infectie. Denk hierbij ook aan het Epstein Barr virus (Pfeiffer).

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.