Conceptueel denken

is vooral denken via de rechter hersenhelft

Conceptueel denken is een andere manier van denken, een manier van denken die vooral via de rechter hersenhelft gaat. Deze manier van denken en informatie verwerken wordt dan ook gekenmerkt door de specifieke eigenschappen van die rechter hersenhelft. Deze denkstijl is volgens ons een natuurlijke variatie in de verdeling van kwaliteiten over de verschillende mensen. Zoals de een zwart haar heeft en de ander blond haar, de een goed kan voetballen en de ander goed kan verkopen, zo denkt de een vooral via de linker hersenhelft en de ander meer via de rechter.

Deze denkstijl noemen wij het conceptuele denken en wordt vaak beelddenken genoemd. Deze denkstijl kenmerkt ook de denkwijze van mensen met het label AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid en herbergt veel talenten. Dat betekent overigens niet dat alle conceptueel denkers per se met één van deze labels te herkennen zijn.

Het conceptuele denken is een andere manier van denken dan die waarop de meerderheid van de mensen denkt. De meeste mensen zijn lineaire denkers en denken vooral via de linker hersenhelft. Het lineaire denken is de norm in onze maatschappij en in ons schoolsysteem. 

(De schuingedrukte teksten zijn aanvullingen van mijzelf.) Wanneer je een conceptuele denker bent, dat weet, erkent en integreert in je leven, dan zul je steeds meer conceptuele denkers aantrekken. Ik ben dan ook van mening dat er geen meerderheid is van de ene of de andere groep denkers en ik denk ook niet dat het zo zwart wit is. Ook hier is het een geleide schaal (net als introvert-extrovert)

Conceptueel denkers denken van groot naar klein, hebben eerst een oplossing en gaan dan pas naar de details. Lineair denkers denken van klein naar groot, zij beginnen met de details en komen vervolgens vanzelf bij de oplossing. Beide manieren van denken volgen een eigen logica, vandaar dat verschillende soorten denkers elkaar nogal eens niet begrijpen en daardoor moeilijk samenwerken.

Ook hier geldt, dat wanneer je het geïntegreerd hebt en weet hoe je de ander dit fenomeen uit kunt leggen, je verdomd mooie samenwerkingen kunt hebben, omdat het zo enorm aanvullend is op elkaar.

Daardoor hebben conceptueel denkers nogal eens een communicatie stijl waarbij ze:

  • altijd maar weer een aantal stappen vooruit denken of zijn en daardoor moeilijk op het hier-en-nu kunnen aansluiten;
  • oplossingen voor ogen zien, zonder deze tot in detail te hebben onderzocht of te kunnen benoemen;
  • steeds nieuwe mogelijkheden zien waardoor het moeilijk kan zijn te kiezen wat je wilt zeggen, schrijven of doen;
  • de ene keer stellig zijn, de andere keer wollig zijn in je manier van communiceren.

 

De afbeelding die ik bij deze blog geplaatst heb, past daar als voorbeeld bijzonder goed bij + de vertaling van de afbeelding:

 

 

 

 

Problemen van conceptueel denkers (eigenlijk het probleem van onze maatschappij, echter zadelen we onze conceptuele denkers met het probleem op)

Het grootste probleem voor conceptueel denkers is dat hun manier van denken niet in het schoolsysteem past waardoor velen zich niet begrepen of gezien voelen, zij heel hard gaan werken en hun best gaan doen zonder dat dit de gewenste resultaten oplevert of zelfs gaan onderpresteren. Dit begint op school, maar zet zich vaak in de werksituatie voort. Regelmatig worden dergelijke problemen niet erkend door de omgeving van het kind of de volwassene. Dan wordt het aan het karakter of de capaciteiten toegeschreven dat iemand niet goed presteert: "hij is gewoon een beetje dom", "zij is niet zo ambitieus, eigenlijk een beetje lui", of "hij is niet zo'n doorzetter".

Conceptueel denkers hebben regelmatig in meer of mindere mate moeite met nauwkeurig lezen (lees: details over het hoofd zien) en het vlot verwoorden van hun gedachten op schrift of in spraak. Zowel in de schriftelijke als in de mondelinge communicatie heeft de conceptuele denker moeite met het structureren van zijn verhaal, het vertellen van begin naar einde.

Als gevolg van dergelijke problemen ontwikkelen veel conceptueel denkers faalangst in de vorm van bijvoorbeeld perfectionisme, uitstelgedrag, onderpresteren of prestatiedrang. Onder hoge spanning vertraagt de niet-dominante hersenhelft of wordt deze gewoonweg uitgeschakeld. Bij conceptueel denkers is dat de linker hersenhelft. De linker hersenhelft is het beste toegerust om taal te verwerken, om stappen van klein naar groot of van begin naar einde te maken, het steeds kunnen repeteren van hetzelfde (zoals woordjes leren), om logisch na te denken in overzichtelijke stappen. Onder spanning en stress worden bij conceptueel denkers dus de lijn, de details, de routinematigheid uitgeschakeld, waardoor het conceptuele denken verandert in chaos.

Daarnaast wordt onder stress de prefrontale cortex uitgeschakeld. Dus deze groep denkers heeft dubbele pech. Video die dit goed uitlegt:

 

Wij denken dan ook dat jij geen stoornis hebt omdat je een conceptueel denker bent of een bepaald label hebt gekregen, maar dat je tot een minderheid behoort!

Een minderheid, net als linkshandigen of roodharigen. Een minderheid die anders denkt en kijkt en daardoor een heel andere blik op de wereld werpt! Een andere blik die hard nodig is in deze tijd.

Ik ben ook van mening dat het geen stoornis is, maar zoals eerder geschreven denk ik niet dat het een minderheid is ???? Wel is dit heel hard nodig in onze maatschappij. Naast het feit dat we beter voor elkaar moeten zorgen i.p.v. elkaar af vallen is het heel belangrijk dat we dit inzicht delen en dat zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen dit weten en aan elkaar uitleggen en elkaar hierin ondersteunen. Wat kunnen we dan veel meer bereiken!!

Wil je echt snappen hoe dit werkt, wil je weten hoe jij dat doet, wil je een balans op dit of op de schoolperiode?

Maak een afspraak voor individuele begeleiding of volg een cursus Zicht op Woordblind (3 dagen. Eerst Touch for Health 1 volgen wat ook 3 dagen is.) Ik garandeer je dat het je heel veel inzichten geeft, minder stress en dus een gelukkiger leven.

 

Bron: https://www.geniaaloprechts.nl/rechts-breinig/wat-is-conceptueel-denken.html en een beetje van mezelf.

Inmiddels heb ik er een Ebook over geschreven met ook een aantal hele fijne oefeningen. Stuur een aanvraag in via het contactformulier hieronder.

5 mei 2022  - update jan 2023

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.