Introvert - Ambivert - Extrovert

Waar zit jij op het spectrum? En wat weet jij van Introversie en extroversie?

In deze blog diverse invalshoeken, video’s en sites waar je verder kunt lezen. Niet om de dualiteit te vergroten, maar voor meer bewustzijn en acceptatie van ieders kwaliteiten en talenten, valkuilen en ontwikkelpunten. Laten we verdraagzaamheid weer tot een veel ingezette deugd maken.

Eigenschappen als spontaniteit en assertiviteit zijn niet altijd de norm geweest. ,,Nog niet zo heel lang geleden werden bedachtzaamheid en ingetogenheid juist gezien als positief. Dat is veranderd onder invloed van het marktdenken en de komst van televisie. Jezelf presenteren is belangrijk geworden. Wie zich het hardst laat horen, verkoopt zichzelf het best. Met social media heeft dat een nog hogere vlucht genomen. Neem Instagram: extraverter wordt het niet.’’ Uit: Ik ben niet verlegen (17-10-2017)

Debbie Tung heeft veel strips gemaakt die te vinden zijn op internet -->

Introversie is een vaak verkeerd begrepen persoonlijkheidstrek.

Introverte mensen doen energie op als ze intern gericht zijn zonder op de buitenwereld te hoeven reageren. Ze hebben behoefte aan tijd op zichzelf en ruimte voor reflectie. Reageren op externe prikkels en contact met anderen kost energie, ook als ze sociaal vaardig zijn.

Extroverte mensen daarentegen zijn op de buitenwereld gericht en doen energie op in contact met anderen. Op zichzelf zijn kost juist energie.

Zowel introverte als extroverte mensen kunnen wel of niet sociaal vaardig zijn. Het onderscheid zit hem in de manier waarop iemand energie opdoet.

Introvert is niet beter of slechter dan extrovert; het is anders.

De meerderheid van de hoogbegaafden (en HSP, en vele andere diagnoses) is introvert. Maar in de gehele maatschappij is de meerderheid extrovert en zo is de maatschappij ook ingericht. Op school en op het werk zijn bijvoorbeeld weinig mogelijkheden om tot jezelf te komen. Je wordt overstelpt met prikkels waarop je geacht wordt te reageren en als je je onttrekt aan de sociale activiteiten word je al snel als asociaal of zielig gezien.

Als je introvert bent zal je dus goed moeten weten wat voor jou werkt en bewust ruimte moeten creëren om energie op te doen. Introverte kinderen hebben hier ondersteuning bij nodig. Uit: Introvert hoogbegaafd (26 januari 2018) De link werkt helaas niet meer…

November 2018 heb ik een stukje gedeeld over deze ontwikkeling in mezelf:

Ik maak niet alleen het leven mee, het leven maakt mij ook mee.
Ik merk dat ik groei in bewustzijn. Nu was dat ook hard nodig om me staande te weten in wat er allemaal om mij heen gebeurt en niet gebeurt. En op dit moment ben ik zover dat ik nog steeds heel veel meemaak én dat ik ervaar dat ik energie overhoud.

Vervolgens vier ik intern een feestje. Dit was waar ik naar op zoek was (al heel lang) en maar niet kon vinden, tot ik stopte met zoeken. Ik ging onderzoeken en nu pas zie ik dat dit hetzelfde is, vanuit een andere energie.

Betekent dat ik nog steeds uitgedaagd wordt, daarin ga onderzoeken, stil sta bij wie ik wil zijn en waar ik voor sta (op dit moment) en de volgende stap maak. De ander dank voor de uitdaging, voel dat ik leef en een intern feestje vier.

Wat is voor mij de grootste verandering? Dat ik niet meer re-ageer. Dat ik doorvoel, daar de ruimte én tijd voor neem. Dat ik de verantwoordelijkheid daar neerleg waar die hoort (volgens mij). Dat ik aangeef wanneer ik iets ervaar en niet weet wat ik daar mee wil of niet weet wat dat mij te zeggen heeft. Wonderwel denken mensen dan met je mee en komen daar de meest inspirerende inzichten uitborrelen. Vervolgens dank ik de ander voor zijn medewerking (of mededenking – medebewustwording), voel dat ik leef en vier een intern feestje.

Oké nu even over dat feestje… Ik ben gek op interne feestjes heb ik gemerkt. Misschien ook wel omdat ik ontdekt heb dat ik introvert ben (en nog een hoop andere dingen die ik ontdekt heb over mezelf) én daarmee ‘dat ik mag zijn wie ik ben’, precies zoals ik ben (én groei én…)

Maar…. (die voelde je al aankomen toch?) ik heb ook wel iets wat ik uit wil dragen. Dus dat externe feestje, dat is mijn weten (én mijn groei) verstrengeld in ‘luisteren naar je lichaam, groeien in bewustzijn én vrolijk worden van je eigen-wijs ZIJN’. En dat uitdragen doe ik via de cursussen die ik geef.

Wil jij erbij zijn? Kijk even in de cursuskalender wanneer we weer starten met Touch for Health 1.

Twee interviews met Susan Cain

Een interview met Susan Cain (schrijfster van het boek STIL) over netwerken - presentaties houden - en meer  


Mijn visie: Mag jij zijn wie je bent? Mag ik zijn wie ik ben? Wanneer ieder zijn eigen talent uitbouwt en we elkaar mogen aanvullen, wanneer yin en yang in evenwicht mogen zijn, wanneer er geen oordeel meer is over je persoonlijkheidstrekken, dan krijgt iedereen de ruimte om te mogen zijn wie die is (met alle plussen en minnen) en kunnen we samen dingen tot een grotere hoogte brengen.

Samenvatting van het boek: Minstens een derde van de mensen is introvert. Dat zijn diegenen die de voorkeur geven aan luisteren boven praten; die nieuwe dingen uitvinden en creëren maar liever niet hun eigen ideeën pitchen. Introverte mensen hebben het moeilijk in onze maatschappij waarin extroversie als de norm beschouwd wordt. Susan Cain laat zien hoe introverten stelselmatig onderschat worden en toont haarscherp de voordelen aan van stil zijn in een wereld vol lawaai.

Bij een andere video van Susan Cain heb ik de belangrijkste punten vertaald erbij gezet op 10 sep 2018: https://www.facebook.com/ingeburgerhof/videos/274695313353274/

Introverts

 • krijgen vaak het signaal dat de manier waarop zij introvert zijn, niet de beste manier van ‘zijn’ is.
 • nemen vaak een rol aan die niet bij ze past, omdat ze zich aan willen passen aan wat er van hen verwacht wordt.
 • zijn nodig voor de creativiteit en leiderschap. “There's zero correlation between being the best talker and having the best ideas.”
 • zijn er meer dan je denkt. 1/3 tot 1/2 zijn introvert….
 • komen niet tot hun recht in een omgeving zoals die nu op scholen en werkomgeving gevormd worden.
 • zijn volgens leraren niet de ideale leerlingen, terwijl ze vaak hogere cijfers hebben en leerbaarder zijn (volgens onderzoek).
 • worden voor leidinggevende functies vaak overgeslagen, terwijl onderzoek uitwijst dat ze vaak betere resultaten halen.
 • pakken alleen het podium wanneer ze weten dat ze geen andere keuze hebben.

In onze cultuur waarderen we de mens van actie meer dan de mens van contemplatie.

We hebben meer Yin – Yang balans nodig, dus kijk deze video van Susan Cain, stuur hem door naar al je vrienden en collega’s, zodat we iedereen (introvert én extrovert) waarderen voor wie ze diep van binnen zijn en ieder hun ruimte gunnen die ze nodig hebben.

Susan Cain vraagt aan het einde van haar voordracht om 3 acties:

 1. Stop the madness for constant group work – just stop it!
 • We hebben ruimtes nodig waarin we kunnen overleggen, maar we hebben veel meer privacy, meer vrijheid, meer autonomie nodig op het werk.
 • Op school hetzelfde. We moeten kinderen leren om in groepen te leren en werken, maar we moeten ze ook leren om zelfstandig te kunnen werken. Want daar komen de diepere gedachten vandaan.
 1. Ga de wildernis in, ben als boeddha; unpluge, kom wat vaker in je eigen hoofd.
 2. Kijk goed wat je in je koffer stopt en waarom je het daarin gestopt hebt. Introverts: open af en toe je koffer, zodat andere erin kunnen kijken, want de wereld heeft jou nodig én heeft wat je bij je draagt nodig.

Help elkaar - introvert & extrovert - te mogen zijn wie je bent...

 

Het brein:

Uit het boek: Introvert, groeien in een extraverte wereld. Auteur: Marti Olsen Laney:

https://www.elinesluyscoaching.nl/het-introvertenbrein/ met een goede en complete uitleg over de verwerking in het brein zoals dat ook in het boek beschreven staat.

https://www.nrc.nl/brandedcontent/carriere/de-werking-van-een-introvert-brein-ontrafeld zelfde onderwerp, ietsje anders verwoord.

Betekent niet dat je dan maar in je comfortzone moet blijven. De introvert zoekt zijn uitdagingen in zijn ontwikkelgebied (de prikkel opzoeken) en de extrovert zoekt het in zijn ontwikkelgebied (de rust opzoeken). Zo kunnen ze ook van elkaar leren. Maar wel altijd vanuit je 'learning zone' en niet vanuit je 'panic zone'.

Begrip door Inzicht: Inzicht in de werking van jezelf en van andere die net even anders in elkaar zitten, geeft begrip voor de eigenheid van jezelf en van de ander en zo komen we tot verdraagzaamheid.

En dan is er ook nog:

Ambivert, het vergeten persoonlijkheidstype

De term ambivert is niet nieuw. Carl Jung, een van de grondleggers van de moderne psychologie, beschreef in zijn standaardwerk `Psychologische typen’ al een zogeheten ‘grote middengroep, die niet geschaard kan worden onder de uitersten van de introvert-extravert-schaal’. 

 

In 1947 gaf de beroemde psycholoog Hans Eysenck als eerste een naam aan deze grote middengroep: de ambiverten. En ambiverten zijn niet alleen talrijker, maar ook succesvoller en invloedrijker dan je misschien zou denken. 

Introvert – ambivert – extrovert. Uit: https://www.youngcapital.nl/weblog/564-waarom-je-beter-ambivert-dan-extravert-kunt-zijn (30-10-2014)

Is het nu extrovert of extravert? Dat wordt door elkaar gebruikt.

Er zit dus meer tussen de twee uitersten waaruit we ‘mogen kiezen’. Wanneer je de ene keer meer zo bent en de andere keer meer zus én dat vanuit een (onbewuste) keuze is en niet vanuit stress, dan kun je spelen met je eigen talenten en tekortkomingen. We kunnen wel willen dat we alles kunnen, maar hoe reëel is dat?

Hoe goed weet jij wat jou talenten en tekortkomingen zijn en hoe goed kun jij je hele ZELF zien? Kun jij wanneer je helemaal IN iets zit weer terug naar het midden om naar jou hele ZELF te kijken? Kunnen wij nog open, objectief en observerend naar elkaar en onszelf kijken? Een blog wat je hierbij helpt: https://www.begripdoorinzicht.nl/blog/het-wiel-van-bewustzijn

5 november 2021 - 10 november 2017

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.