Meridianen

Hier kun je meer informatie vinden over de 12 hoofdmeridianen zoals we die in de 'Touch for Health' leren kennen en de 8 wondermeridianen uit de '8 extra meridianen'

De oude chinezen zagen de levens energie, die zij Chi noemden, als een energiestroom die zich door het lichaam voortbeweegt langs onzichtbare banen of meridianen. De twaalf belangrijkste meridianen stonden elk in verbinding met een specifiek lichaamsorgaan, waaraan zij hun naam ontleenden. Deze meridianen, die paarsgewijs over (en door) het lichaam lopen zijn, de blaas-, bloedsomloop-, hart-, lever-, galblaas-, long-, maag-, milt-, nier-, dunnedarm-, dikkedarm-meridiaan en een meridiaan, die de drievoudige verwarmer wordt genoemd en in verband staat met de schildklier.

Chi wordt via de ingeademde lucht, het voedsel dat men eet en het water dat men drinkt in het lichaam opgenomen. De stroom van de levens energie is ononderbroken en beweegt zich in een bepaalde volgorde langs de meridianen voort, die een gesloten circuit vormen. Dit meridianensysteem is de grondslag van de acupunctuur. In de praktische toepassing daarvan kan een storing in de energiestroom van een bepaalde meridiaan worden geconstateerd en vervolgens gecorrigeerd door op bepaalde punten van de genoemde meridianen punten te masseren. Hierdoor wordt de energiestroom in de betreffende meridiaan weer letterlijk in goede banen geleid, wat een genezend effect heeft op het bij de meridiaan behorend orgaan.

Omdat er geen structuren bekend zijn, die als 'transportwegen' bij de acupunctuur dienen, zijn Westerse artsen gewoonlijk niet geneigd het lichaam te zien als bron en geleider van elektromagnetische energie. Toch moeten we het acupunctuursysteem binnen een dergelijk kader beschouwen. De meridianen zijn de belangrijkste kanalen waarlangs elektromagnetische energie zich door het lichaam voortbeweegt. Wanneer zich in een bepaald deel van het lichaam, en dus van het meridiaansysteem, een tekort aan energie voordoet, zullen de organen die met de desbetreffende meridianen corresponderen, onvoldoende functioneren.

Naast de twaalf hoofdmeridianen zijn er nog acht wondermeridianen….

De hoofdmeridianen bewaken het verloop van het normale leven. De wondermeridianen krijgen betekenis bij afwijking daarvan. We komen vroeg of laat in onverwachte, onvermoede situaties die van dagelijkse gewoonten afwijken. Die afwijking kan op simpel niveau liggen van bijvoorbeeld in het buitenland op vakantie gaan: ander klimaat, andere voeding. We moeten ons dan aanpassen. Levensomstandigheden kunnen ook ingrijpend veranderen: oorlog, een sterfgeval in de familie, een ernstige ziekte, veranderde werkomstandigheden, met pensioen gaan, werkloos worden. Klachten als: vermoeidheid, je niet lekker in je vel voelen, belasting door stress, klachten die met voortijdige veroudering gepaard gaan. Het gaat bij de wondermeridianen niet zozeer om emoties als wel om de veranderingen in het leven die de emoties veroorzaken. In onze wereld voltrekt zich de ene verandering na de andere. Juist in deze tijd wordt de functie van de wondermeridianen meer dan in andere, rustigere tijden aangesproken.

Over het precieze verloop van de wondermeridianen verschilt men door de eeuwen heen van mening. Elke wondermeridiaan bevat punten van verschillende hoofdmeridianen. Daarbij heeft men ervaren dat elke wondermeridiaan een specifiek behandelpunt heeft, die invloed op de werking van de wondermeridiaan heeft. Dat punt noemt dan ook openings- of sleutelpunt.

Een ander verschil met hoofdmeridianen is dat wondermeridianen energievelden zijn die zich vóór de groei van organen ontwikkelen: zij functioneren vanaf het moment dat de zaadcel het membraan van de eicel doorboort. De Chinezen zeggen het anders. In plaats van ei- en zaadcel spreekt men respectievelijk van witte en rode jing . Jing bevat de meest materiële vorm van energie en al het erfelijkheidsmateriaal. Het is het basismateriaal van het embryo dat in de onderbuik van de moeder gedijt. Voor de geboorte is jing de bron van energie voor ontwikkeling van embryo en foetus. Jing is de basis voor minder materiële energieën die zich in yin en yang energie onderscheiden. Yange energie is beweeglijk, warm en activeert. Yinne energie bindt samen en houdt bijeen. Elk levend verschijnsel kent groei naar buiten (yang) en waarborgt behoud naar de kern van zich zelf (yin).
Na de geboorte onderhouden energie en bloed de jing, de meest materiële vorm van energie. De hoofdmeridianen voeren energie en bloed naar de organen. Ongebruikte energie keert tijdens de slaap naar de zone van de nieren in het onderlichaam terug en vult de kostbare jing aan, zodat we er lang mee toe kunnen. Vanuit deze zone zet de jing op haar beurt het lichaam aan nieuwe energie te genereren ten behoeve van de hoofdmeridianen die het dagelijks werk doen en ten behoeve van de wondermeridianen, die over de arbeid van de hoofdmeridianen waken en hen in kritieke situaties bijspringen en borg staan voor het levensproces.

Functie van de wondermeridianen
De energie van de wondermeridianen werkt vanaf het prille levensbegin, schept het leven en herschept de mens onophoudelijk tijdens zijn leven. Zij reguleren de meer omvangrijke systemen in het menselijk lichaam zoals voortplanting, spijsvertering, circulatie van bloed en energie, terwijl de hoofdmeridianen meer aan specifieke organen zoals lever, hart, milt en andere zijn gekoppeld.
In de therapie gebruikt men wondermeridianen bij dieper liggende, vaak systeemgebonden problemen, die de wortels van het leven raken. Hierbij kun je denken aan problemen in de spijsvertering, hart- en circulatiestoornissen, stoornissen in het zenuwstelsel en andere.
Hoofdmeridianen verwijzen meer naar orgaangebonden problematiek zoals problemen aan dikke en dunne darm, hart, lever, galblaas enzovoort.

Afbeeldingen van de 20 meridianen:

The 12 Organ Meridians

The Eight Extraordinary Meridians

6 november 2014

Bijgewerkt met afbeeldingen december 2020

Inge Burgerhof
Praktijk & Cursuscentrum voor kinesiologie en bewustzijnscoaching

Adres
Duizendblad 11
4102 KP Culemborg

Telefoon
06-28263250

Email
kinesiologie@begripdoorinzicht.nl

Stuur je vraag naar mij, door onderstaand formulier in te vullen en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.